Logo kobr.nl
Marco de Haas organiseerde buurtbijeenkomst Rietgors.
Marco de Haas organiseerde buurtbijeenkomst Rietgors. (Foto: Bert Verver)

Bewoners dringen aan op beter onderhoud rond de Rietgorsflats in Reeuwijk.

  Politiek

REEUWIJK - In Reeuwijk-Brug is al geruime tijd sprake van onvrede onder de bewoners van de Rietgorsflat en de in de directe nabijheid gelegen eengezinswoningen. Buurtbewoners zien met lede ogen aan hoe het buurtje langzamerhand verloedert. Zij roepen zowel de gemeente als de woningbouwvereniging op actie te ondernemen om de achteruitgang een halt toe te roepen.

Om de problemen beter in kaart te brengen organiseerde de kritische Reeu- wijker Marco de Haas vorige week woensdag een openluchtbijeenkomst in de speeltuin aan de Rietgors. Van de veertig mensen die zich online voor de bijeenkomst hadden aangemeld, kwamen uiteindelijk vijftien mensen op het initiatief af, dit tot teleurstelling van Marco. Mede aan de hand van schriftelijke inbreng van omwonenden zette hij de problematiek kort uiteen. Volgens Marco gaat het om een probleem dat is samengesteld uit verschillende elementen die een nadelige invloed hebben op het totale aanzien van de buurt. Zo is het velen een doorn in het oog dat sommigen te pas en te onpas vuilnis bij de ondergrondse containers neerzetten. Het gaat daarbij niet alleen om pmd-zakken, maar ook om grofvuil dat eigenlijk naar de stort in Bodegraven moet. Ook zijn er problemen met het parkeren van veel te grote auto’s en rondslingerende fietsen. Het roept allemaal veel ergernis op. Marco gaf hierbij wel aan dat wanneer klachten worden gemeld, de BOA’s bereid zijn om maatregelen te nemen. Een structureler toezicht, waarbij ook de wijkagent een rol zou kunnen spelen, zou echter wenselijk zijn. De vertegenwoordigster van de woningbouwvereniging kreeg de vraag mee om in het welkomstpakket voor nieuwe bewoners ook kort en bondig de spelregels voor het aanleveren van afval mee te nemen.

Beter groenonderhoud

Volgens de aanwezigen kan meer aandacht voor het groenonderhoud het aanzien van de buurt ook verbeteren. Daarbij werd de suggestie gedaan om periodiek een dag het parkeren te verbieden, zodat ook de parkeerplaatsen in een onderhoudsbeurt kunnen worden meegenomen.

Speeltuintje

Ook het onderhoud en het gebruik van het speeltuintje werd onder de loep genomen. Regelmatig is er sprake van overlast door hangjongeren en de daarbij behorende vervuiling. Volgens de aanwezigen gebeurt het schoonmaken van de speeltuin slechts incidenteel en meestal pas na klachten. De suggestie werd gedaan om het gebruik door middel van borden te regelen en verder in te zetten op het rookvrij maken van deze speelplaats.

De gemeente was niet bij de bijeenkomst aanwezig, maar Marco de Haas beloofde de aanwezigen de bevindingen aan het gemeentebestuur door te geven.

Tekst en beeld: Bert Verver

Meer berichten