De leden van de HTV Bouwlust maken met een spandoek duidelijk dat zij niets voor een verhuizing voelen.
De leden van de HTV Bouwlust maken met een spandoek duidelijk dat zij niets voor een verhuizing voelen. Foto: Bert Verver

Hobbytuinders Zoutman zitten niet op verhuizing te wachten

Politiek

REEUWIJK - Het is rustig op het complex van de hobbytuinvereniging Bouwlust aan de rand van het bedrijventerrein Zoutman. Het is op deze herfstige middag ook geen weer om te ‘tuinen’; het miezert gestaag en de anders zo vrolijke zonnebloemen laten hun kop triestig hangen. Dat trieste, maar ook strijdbare gevoel treffen we ook aan bij de bestuursleden, die de toekomst van hun vereniging zwaar inzien als de ideeën voor een verhuizing van het complex worden doorgezet.

“Begin dit jaar werden we overvallen met plannen om een deel van het bedrijventerrein Zoutman om te vormen tot woongebied,” vertelt voorzitter Joris van Herk. “Voor ons was dat een verrassing, want eind vorig jaar hadden wij nog overeenstemming bereikt met wethouder Oskam over een verlenging van de huurovereenkomst voor een periode van 5 jaar, gerekend vanaf december 2019.” Deze overeenkomst is overigens nog steeds niet ter ondertekening ontvangen, geeft Joris erbij aan. “Tijdens een bespreking over het bestemmingsplan voor Zoutman begin maart waren er wel enkele aanwezigen die vonden dat de volkstuinen weg mochten, maar dat blijft iets tussen de gemeente en de hobbytuinvereniging. De opmerkingen hebben ons echter wel erg geraakt.”

Penningmeester Ruud Baardolf voegt eraan toe dat die gang van zaken nogal afweek van hetgeen eerder, begin januari, met de gemeente was besproken. “Op de vraag wat wij het liefste zouden willen, hebben wij toen aangegeven dat wij graag op het huidige complex wilden blijven. Volgens de projectleider en een ambtenaar zou dat geen probleem moeten zijn, omdat het tuincomplex nog net binnen de grens van Zoutman-Midden viel en voor dat gebied niets zou veranderen. We voelden ons dan ook behoorlijk in de kou gezet toen er scenario’s werden ontwikkeld waarin ons complex wél betrokken was. Het begeleidende adviesbureau gaf, buiten ons om, ook nog eens voorkeur voor verplaatsing.”

Geen verplaatsing
“Onze leden zitten niet te wachten op een verhuizing,” aldus de bestuurders. “Volgend jaar bestaan we veertig jaar en in die tijd zijn wij al drie keer geheel of gedeeltelijk verhuisd. Eerst is het hele complex verplaatst van de Einsteinstraat naar de Pasteurstraat en daarna is het halve complex nog een keer verschoven richting Gouda om plaats te maken voor het vrachtwagenparkeerterrein. Enkele jaren gelden hebben we opnieuw een deel van de tuinders moeten verplaatsen in verband met de aanleg van de toegangsweg naar de randweg. We hebben bij die verhuizingen altijd loyaal meegewerkt, maar nu is de maat vol.”

Uit een enquête bleek dat de 76 tuinders in grote meerderheid de voorkeur hadden om de tuin op de huidige locatie te houden. Het verbaast Joris niets. De bestuursleden wijzen er ook op dat je niet zomaar een goede tuin hebt. “Het vereist nogal wat. Als weiland wordt omgezet in tuingrond, vraagt dat enkele jaren om er weer een goede tuin van te maken. Bovendien hebben de meeste mensen flink in hun deel geïnvesteerd. Het merendeel van de leden heeft een bergschuur op de tuin en ook het aantal kweekkassen is geleidelijk toegenomen. Daarnaast is er geïnvesteerd in oeverbeschoeiingen en niet te vergeten in vaste planten en vruchtbomen. Als vereniging hebben we een paar jaar geleden een mooie gemeenschapsruimte gebouwd en we beschikken over een grote kas waarin de tuinwinkel en een goede machineberging zijn gevestigd. Gezien de leeftijd van onze leden betwijfelen we of iedereen mee zal verhuizen. We merken dat de hele gang van zaken veel onrust veroorzaakt onder de leden en dat er ook gevreesd wordt voor het voortbestaan van de vereniging, die ooit op verzoek van de gemeente is opgericht.”

Sociaal-maatschappelijk belang
Joris, die zelf al heel lang lid is van de vereniging, vertelt wat de hobbytuinvereniging zo mooi maakt. “Een groot deel van onze leden heeft de seniorenleeftijd allang bereikt, maar we kunnen ook in toenemende mate jongere leden verwelkomen. Zij hechten steeds meer waarde aan een goede kwaliteit van groenten. Met het zelf verbouwen daarvan heb je die kwaliteit goed in de hand. Je krijgt het echter niet cadeau en voor velen is de fysieke arbeid die hiervoor moet worden verricht een middel om te ontspannen. Tijdens de beperkte lockdown die we dit voorjaar hadden, hebben we dat meermalen gehoord. De vereniging heeft uiteraard ook een sociaal aspect: als er leden door ziekte hun tuin niet kunnen onderhouden, wordt altijd een helpende hand geboden; er kan wat gedronken worden in het Praathuis; op zaterdagochtend is er een koffie-uurtje; en er wordt in groepjes gewerkt aan het onderhoud van het terrein.”

Joris geeft aan dat HTV Bouwlust ook de naastgelegen houtkade voor de gemeente onderhoudt. Deze houtwal heeft een grote natuur- en cultuurhistorische waarde en vormt samen met het tuincomplex een fraaie, groene afscheiding van het bedrijventerrein. Ruud zou graag zien dat het complex in de toekomst ook een plek is waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen worden ingezet ter ondersteuning van tuinders. Vooral voor hen die het fysieke werk niet meer aan kunnen, maar wel willen blijven tuinieren. “Een win-win situatie dus.”

Het bestuur heeft zich inmiddels tot de raadsfracties gewend met een pleidooi om de positie van de vereniging en het tuincomplex zorgvuldig mee te nemen in de verdere besluitvorming. Woensdagavond brengt bestuurslid Cor van Blotenburg tijdens de inspraakraad de wens om op de huidige locatie te blijven nogmaals onder de aandacht van de raads- en commissieleden en spreekt hij het ongenoegen uit over de gang van zaken.

Tekst en beeldsamenstelling: Bert Verver