Logo kobr.nl
Foto:

Actieve inwoners vragen aandacht tijdens inspraakraad

  Politiek

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Tijdens de inspraakraad werd gesproken over Hortus Populus, forensenbelasting, wegwerkzaamheden in de Elzenhof in Bodegraven en de Hobbytuinvereniging Bouwlust.

Hortus Populus
In 2016 startte Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk Hortus Populus in Bodegraven. Inmiddels is het project uitgegroeid tot een volwaardige tuin waar 35 vrijwilligers en een parttime tuinder actief zijn. Er zijn 55 abonnementen waarbij 130 mensen iedere week vijf verschillende groenten en kruiden ontvangen. Daarnaast geeft het project invulling aan 9 van de 17 Sustainability Development Goals. Maar nu heeft de gemeente het contract eenzijdig opgezegd per 31 december 2022. “En dat mag, laat daar geen misverstand over bestaan,” vertelt Arthur van Dijk, inspreker over dit punt. Hij geeft aan te strijden voor dit project. Hortus Populus wil graag op de huidige locatie blijven en vraagt duidelijkheid aan de raad. “Als het deze winter niet lukt om op deze plek te blijven, dan zal volgend jaar niet meer in teken staan van groei, eerder van afschalen. Want waarom zou je nog nieuwe dingen doen als je weet dat het nog maar voor één jaar is?”

Dirk van den Acker (VVD) reageert en geeft de heer Van Dijk complimenten over het mooie betoog. Hij vraagt of Van Dijk heeft nagedacht over een eventuele andere locatie voor het project. Volgens Van Dijk ligt de voorkeur voor een plek die goed bereikbaar is en vlak bij een woonkern ligt. Hij geeft ook aan dat met het beschikbaar stellen van deze of andere grond voor langere tijd, het project definitief door zou kunnen blijven gaan.

Forensenbelasting
José van Lieshout werd verrast door aanslagen voor de forensenbelasting. Zij heeft een tweede huis gekocht aan de Reeuwijkse Plassen. Zij is hier maximaal drie maanden per jaar. Zij kreeg echter - met terugwerkende kracht van 3 jaar - een aanslag van ruim 3.000 euro forensenbelasting. Zij geeft aan dat ze deze forensenbelasting niet redelijk vindt in verhouding met andere gemeenten en vraagt aan de gemeenteraad om deze belasting onder de loep te nemen en te verlagen.

Johannes Mattiesing (SGP) vraagt aan mevrouw Van Lieshout of zij al bij de desbetreffende ambtenaar is geweest, voordat zij haar verhaal in de raad kwam doen. Van Lieshout geeft aan bij juristen te zijn geweest en die geven aan dat het geheven mag worden, maar zij heeft dit nog niet met de betreffende ambtenaar besproken. Elly de Vries (D66) merkt op dat mevrouw al eerder een brief heeft gestuurd en hier nog geen antwoord op heeft gehad. De Vries vindt dat mevrouw een antwoord verdient. Voorzitter Nico de Heij geeft aan dat er op een later moment, na deze vergadering, inhoudelijk wordt gereageerd op deze vraag. Dirk-Jan Knol voegt hieraan toe dat de forenzenbelasting in november verder wordt besproken, wanneer de budgetten worden bepaald.

Wegwerkzaamheden in de Elzenhof
Bezorgde inwoner Michiel Koolstra sprak in over de status van de wijk Elzenhof in Bodegraven. De wijk is verouderd en staat in de planning voor een renovatie. Hij heeft samen met een buurvrouw een inventarisatie gemaakt in de buurt. Meer dan de helft van de buren geeft aan dat er problemen zijn met het riool, door zowel afvalwater als regenwater. Extra onderhoud heeft geen effect meer, het blijft een probleem.

Daarnaast lopen de straten scheef. Er wonen veel ouderen in de wijk en zij hebben hier last van. Sommige ouderen durven zelfs de deur niet meer uit met hun rollator. Koolstra heeft dit besproken met de projectleider bij de gemeente. Die gaf aan dat de renovatie niet door zou kunnen gaan door de bezuinigingen. Koolstra had de renovatie in de Keuzenotitie zien staan en vraagt om hier niet op te bezuinigen.

Dirk van den Acker (VVD) is erg te spreken over het onderzoek dat Koolstra al heeft gedaan. Hij begrijpt dat er wordt gedacht over fasering van de renovatie en geeft ook aan dat het geld helaas niet oneindig is. Als partij staat de VVD welwillend tegenover de renovatie, maar Van den Acker geeft aan het advies van het college te volgen.

Hobbytuinvereniging
In de krant van vorige week las u over de mogelijke verhuizing die voor de deur van hobbytuinvereniging Bouwlust staat. Zij zijn gevestigd aan de rand van het bedrijventerrein Zoutman. De woordvoerder van de hobbytuinvereniging, Cor van Blotenburg, deed een dringend beroep op de commissie en de raadsleden om onrust weg te nemen bij de leden en om het besluit te nemen dat ze daar mogen blijven.

Lisbeth Hertogh (PvdA) gaf aan dat de problemen glashelder zijn. Zij vroeg of dit punt geagendeerd kan worden in de Commissie Ruimte, zodat die inzage kan krijgen in de plannen en in de redenen waarom de plannen zo zijn gemaakt dat de hobbytuinvereniging wederom het haasje is, net zoals bij de aanleg van de rondweg. Reinoud Doeschot (GroenLinks) vroeg zich af wat een verplaatsing van het bedrijventerrein naar de westkant van de tuin betekent. “Is dat problematisch? En is het ook problematisch als de tuin daar blijft?” De heer Blotenburg ziet dan wel mogelijkheden, zolang zij hun werkzaamheden in de hobbytuin maar in de huidige vorm en op dezelfde plaats kunnen voortzetten. Op 18 november is er een bespreking over bedrijventerrein Zoutman. Remco Tijssen (BurgerBelangen) stelt voor in deze bespreking de hobbytuinvereniging mee te nemen.

Afsluiting
Aan het einde van de inspraakraad volgden er twee presentaties. De eerste presentatie werd gegeven door Ton Hendrickx, die het proces begeleidt om tot een toekomstbestendige oplossing te komen voor sportaccommodaties. Hij gaf een update over de stand van zaken. Daarna presenteerde Gijsje Jacobs, projectleider Maakdestad, over de stand van zaken inzake de dorps- en toekomstvisies.

Tekst: Sabrina den Haag

Archiefbeeld: Bert Verver

Meer berichten