<p>Bewonerscomit&eacute; Bloemendaalseweg, Zuideinde, Reewal en Otweg plaatste protestborden tegen maatregel W24.</p>

Bewonerscomité Bloemendaalseweg, Zuideinde, Reewal en Otweg plaatste protestborden tegen maatregel W24.

(Foto: )

Nieuwe weg tussen Waddinxveen en Reeuwijk?

  Politiek

REEUWIJK-DORP - Er is flinke discussie over een van de voorgestelde maatregelen van het project Beter Bereikbaar Gouwe (BBG). De zogenaamde ‘W24’ zou een nieuwe ontsluiting van Reeuwijk-Dorp betekenen door de Brugweg/Zwarteweg aan te sluiten op de Reeuwijkse Randweg. De Brugweg krijgt daarbij een ‘knip’ om sluipverkeer te voorkomen. Gemeenteraden zijn voor, maar omwonenden zijn fel tegen.

Voor het project Beter Bereikbaar Gouwe zijn vijf pakketten samengesteld met maatregelen om de bereikbaarheid in het Gouwegebied te vergroten. De W24 is onderdeel van twee van die pakketten. Eind 2020 en begin 2021 gaven de betrokken gemeenteraden hun mening over de pakketten en begin maart werden de uitkomsten besproken in de bestuurlijke afstemgroep. De raad van Bodegraven-Reeuwijk zag wel iets in W24, maar gaf aan de weg alleen in goed overleg met buurgemeente Waddinxveen aan te leggen. Woensdag 17 februari stemde de gemeenteraad van Waddinxveen unaniem voor het voorstel. Daarbij moeten wel maatregelen getroffen worden om sluipverkeer te voorkomen, moet er een verbod komen op vrachtverkeer op de Brugweg en moet gezocht worden naar oplossingen voor mogelijke nieuwe knelpunten in overleg met Bodegraven-Reeuwijk.

Het Bewonerscomité Bloemendaalseweg, Zuideinde, Reewal en Otweg zijn er echter niet gerust op. Zij zijn bang dat een afsluiting van de Brugweg zorgt dat bewoners een grote omweg moeten maken om thuis te komen als zij uit Boskoop komen. Ook ondernemers aan de genoemde straten maken zich zorgen. Bewoners plaatsten protestborden langs de Baarsjeskade en Omloopwetering om hun onvrede te uiten en roepen op tot het ondertekenen van de petitie ‘Geen W24’ (geenw24.petities.nl). Zij wijzen ook op een alternatief dat bestaat uit (1) verbreding van de Brugweg door opheffing van de huidige parkeerplaatsen op de weg en de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen in de buurt; (2) reductie van structureel zwaar vrachtverkeer; en (3) de aanleg van een bypass ten noorden van de Brugweg met een aansluiting op de Henegouwerweg.

Andere maatregelen BBG
Twee andere maatregelen die in de pakketten van BBG naar voren komen zijn de Bodegravenboog (W9) en een parallelstructuur langs de A12 als verlengde van de Reeuwijkse Randweg (W21). Voor de Bodegravenboog is regionaal veel steun. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk kijkt positief naar de parallelstructuur, maar Waddinxveen is unaniem tegen. De voorgestelde fietsroutes kunnen doorgaans op steun rekenen van alle partijen.

Tekst: Key Tengeler

Meer berichten