Handhaving kamerbewoning levert tastbare resultaten

Politiek

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Om de huisvesting van arbeidsmigranten te verbeteren worden 129 adressen waar arbeidsmigranten wonen onderzocht. Er wordt gekeken of er niet te veel mensen op een adres wonen en of de panden voldoen aan brandveiligheidseisen. 48 onderzoeken zijn inmiddels afgerond. Bij 41 adressen werden er geen regels overtreden. Bij 7 adressen zijn de overtredingen inmiddels beëindigd.

De lijst van bij de gemeente bekende woonadressen bestond oorspronkelijk uit 108 adressen, maar die is inmiddels aangevuld tot 129. Bij 56 adressen staan controles gepland en bij 13 adressen loopt een handhavingsprocedure. 12 onderzoeken moeten nog worden gestart.

Handhaving loont
De betrokken uitzendbureaus, werkgevers en huisvesters zijn steeds beter doordrongen van het feit dat er streng wordt gecontroleerd en opgetreden. De gemeente krijgt steeds meer tips en medewerking voor de controles.

De gemeente werkt aan het motiveren van pandeigenaren om zich te houden aan de brandveiligheidseisen en het bestemmingsplan. Dit gebeurt door informatieverstrekking, maar ook met dwangsomprocedures.

Er wordt ook gehandhaafd op het betalen van toeristenbelasting door pandeigenaren die kortdurend verblijf verlenen. Men moet in dat geval een nachtregister kunnen laten zien. Lukt dat niet, dan vindt er een schatting plaats en wordt alsnog toeristenbelasting betaald.

Tot slot wordt de vergunningplicht uit de Huisvestingsverordening aangescherpt. Hiermee kan de gemeente bestaande kamerverhuur beëindigen bij overlast.

Betere registratie
In samenwerking met uitzendbureaus is de inschrijving van arbeidsmigranten in de Basisregistratie Personen (BRP) opgevoerd. De inschrijving is een vast onderdeel geworden van de aanstelling van nieuwe arbeidsmigranten. Er zijn de afgelopen vier maanden 43 arbeidsmigranten ingeschreven. Volgens wethouder Dirk-Jan Knol zal dat aantal nog met enkele honderden moeten groeien. Hij wijst er daarbij op dat de gemeente een stok achter de deur heeft met de maatregel die het mogelijk maakt toeristenbelasting te heffen voor niet-ingeschreven personen. Bij de huisvesting daarvan dienen de verhuurders een nachtregister bij te houden op basis waarvan de belasting kan worden opgelegd. Is de verhuurder daar nalatig in, dan kan een zogenaamde ‘forfaitaire heffing’ worden opgelegd. Die heffing kan flink in de papieren lopen, omdat dan wordt uitgegaan van 288 overnachtingen á 3,05 euro per nacht per slaapplaats.

Informatiepunt arbeidsmigranten
Om de arbeidsmigrant te helpen bij de integratie, is een informatiepunt ingericht in de Poolse supermarkt. Ook is er een Poolse Facebookpagina ingericht.

Tekst: Bert Verver & Key Tengeler

Handhaving in cijfers

129 panden met arbeidsmigranten worden onderzocht:
• 48 afgeronde onderzoeken
• 69 onderzoeken in behandeling
• 12 onderzoeken nog niet gestart

Van de 48 afgeronde onderzoeken werd:
• 41 keer het pand gebruikt volgens de regels
• 7 keer een overtreding aangetroffen

Van de 69 lopende onderzoeken is in:
• 13 gevallen een handhavingsprocedure gestart
• 56 gevallen een controle gepland

Advertentie

Categorieën