Foto:
Politici aan het woord

De energietransitie raakt iedereen

  Politiek

Overziet u het nog? Alle opgaves waar we met elkaar een oplossing voor moeten vinden? De klimaatopgave, de energietransitieopgave, de mobiliteitsopgave, de woningbouwopgave. Allemaal belangrijk. Voor iedere oplossing, voor ieder plan dat we maken, is ruimte nodig. Meer wegen, meer huizen voor ouderen en jongeren, goede waterberging, heel veel zonnepanelen en wellicht ook nog windmolens. Waar gaan we dat allemaal laten? De komende jaren moet de politiek hier samen met u grote besluiten over nemen.

Op dit moment buigen we ons over de Regionale Energie Strategie (RES). De regiogemeenten moeten samen aangeven hoeveel duurzame energie kan worden opgewekt. Veel inwoners hebben meegedacht, in Bodegraven-Reeuwijk al sinds 2018. Er zijn veel bijeenkomsten geweest en recent een enquête. Het aantal deelnemers was helaas niet groot. Misschien was dit voor u nog een beetje ver van uw bed? Maar de energietransitie raakt straks wel iedereen!

Uit de enquêtes blijkt dat er in onze gemeente weinig draagvlak is voor windmolens. Wij begrijpen dat. De impact van windmolens – zeker in het Groene Hart - is groot. Naast de horizonvervuiling zijn er nog veel zorgen over de gezondheidsrisico’s. Daarom is beginnen met nog meer zonnepanelen op nog meer daken een goed idee. Wij steunen dat. Burgerbelangen vraagt zich daarbij wel af of zonder windenergie de huidige lokale klimaatdoelstelling realistisch is. In Bodegraven-Reeuwijk is het doel om al in 2035 in plaats van in 2050 klimaatneutraal te zijn. Is dat nog wel een goed idee? Burgerbelangen blijft kritisch volgen of dit haalbaar en betaalbaar is. In uw belang.

Hennie Castelein

raadslid Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk

Meer berichten