Nieuws uit dorp en wijk

Nieuws uit dorp en wijk - juni 2021

  Politiek

Dorpsteam Reeuwijk-Brug        

Wat gaat een maand snel voorbij. Het is alweer tijd voor een stukje in de Kijk op BR. We hebben als dorpsteam nog steeds ‘last’ van alle coronamaatregelen, maar zeker ook van het natte en sombere weer. We zijn nog steeds redelijk aan huis gebonden en als dorpsteam zijn we al lang aan het bedenken hoe we met u als medebewoners van Reeuwijk-Brug beter in contact kunnen komen. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat u ons kunt vinden met vragen en opmerkingen?

Onze website wordt zo goed mogelijk door ons beheerd en geactualiseerd. Maar u bent ook welkom tijdens onze vergaderingen. Tot twee jaar terug kwamen belangstellenden naar het Huis van Alles aan de Van Staverenstraat (bibliotheek) om aan te schuiven, maar ook via Teams is het mogelijk om aanwezig te zijn. U kunt zich daarvoor aanmelden bij onze secretaris via de website. U krijgt dan een uitnodiging met een link naar de vergadering. Ons volgende overleg is op 12 juli. Het duurt nog even, maar noteer alvast de datum als u mee wilt denken over uw woon- en leefomgeving. U bent van harte welkom.

Omdat corona ons meer aan huis gebonden doet zijn, is het fijn om dicht bij huis te kunnen genieten. We hadden het in mei al over de actie ‘Steenbreek’, waarmee u meer groen in uw omgeving kunt creëren. Juist de groene invulling van dat kleine tuintje kan u veel plezier geven! Als u zoveel mogelijk inheemse soorten kiest of soorten speciaal voor vlinders en bijen, dan kunt u nog meer genieten van alle biodiversiteit die dat met zich mee brengt. Maar er een fotogeniek object van en leg de vlinders en bijen op bloemen of grassen vast. Het geeft u veel voldoening en… u kunt er kaarten van maken om vrienden en familie iets moois te sturen om zoveel mogelijk contact te houden, zonder elkaar vaak op te zoeken. Of doe eens zo’n kaartje bij een buur in de brievenbus, of zomaar bij iemand in het verzorgingshuis.

Even ter herinnering: heeft u een plek waarvan u zegt, ‘daar kan een aantal tegels uit en dan kunnen er struiken of vaste planten in’, dan willen wij u daar graag bij helpen! Wij dragen er zorg voor dat de tegels worden verwijderd en we geven u een kleine financiële bijdrage voor de groene vervangers. Het onderhoud daarvan is dan weer voor u, maar het plezier en het aanzicht ook!

Doet u mee? Neem contact met ons op via reeuwijkbrug@dorpenwijk.nl.

www.dorpenwijk.nl

Meer berichten