<p>Waarnemend burgemeester Erik van Heijningen en echtgenote Daria.</p>

Waarnemend burgemeester Erik van Heijningen en echtgenote Daria.

(Foto: Bert Verver)

Waarnemend burgemeester Erik van Heijningen geïnstalleerd

  Politiek

In het bijzijn van zijn echtgenote Daria is Mr. Erik van Heijningen daags na het vertrek van Christaan van der Kamp tijdens een buitengewone raadsvergadering geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk. De verwachting is dat de waarneming in ieder geval tot eind volgend jaar zal duren omdat de kans groot is dat pas na de gemeenteraadsverkiezingen in maart stappen gezet zullen worden voor de sollicitatieprocedure voor een nieuwe, door de kroon benoemde, burgemeester.

Aan het begin van de vergadering, die voorgezeten werd door raadsnestor Henk van der Smit, overhandigde locoburgemeester en ‘waarnemend burgemeester voor 1 dag’ Inge Nieuwenhuizen de ambtsketen waarbij de nieuwe burgemeester meteen gewezen werd op de verwijzingen in de keten die duiden op de verschillende dorpen in de gemeente. Later in de vergadering overhandigde Henk van der Smit hem de voorzittershamer.

Namens de raad heette CDA-fractievoorzitter Jan Vergeer de heer Van Heijningen van harte welkom. Hij ging daarbij in op de gevolgde procedure waarin al snel door de Commissaris van de Koning duidelijk was gemaakt dat de gemeente in eerste instantie een tijdelijke burgemeester toegewezen zou krijgen. De criteria waaraan hij of zij zou moeten voldoen waren volgens Jan al snel geformuleerd. Het zou een sterke bestuurder moeten zijn die ervaring heeft als waarnemer en met gemeenten in financiële problemen. Bovendien zou hij in staat moeten zijn om de aanpak van de complotdenkers een krachtig vervolg te geven. “Al snel kwam het bericht uit Den Haag dat er een kandidaat gevonden was en volgde een prettig kennismakingsgesprek waarbij bleek dat er een klik was. Wij zagen een sterke bestuurder die voldeed aan onze criteria en een bestuurder waarvan wij denken dat die in staat is om ons als raad te helpen bij ingewikkelde vraagstukken in onzekere tijden en een burgemeester die een echte burgervader kan zijn voor onze inwoners, verenigingen en ondernemers”, aldus, kort samengevat, Jan Vergeer die, refererend aan de activiteiten van Van Heijningen op zwemgebied, er schertsend op wees dat de gemeente ruim 13 km2 aan water telde maar dat we bijna verdrinken in de schulden. Hij hoopte dat de nieuwe burgemeester zou kunnen helpen om het hoofd boven water te houden.

IJszwemmen

Hoewel Jan Vergeer namens de hele raad sprak voegden de meeste fractievoorzitters daar nog een persoonlijk woord aan toe. Daaruit bleek duidelijk het vertrouwen dat de fracties hadden in de nieuwe bestuurder en de verwachtingen over de bijdrage die hij zou kunnen leveren aan het oplossen van de financiële problemen, de zorgen rond het sociaal domein en andere crisissituaties zoals de activiteiten van de complotverspreiders. Als actief (zwem)sportbestuurder en waterpolospeler kreeg hij echter nog was andere uitdagingen voorgelegd. Zo vroeg Merel van Dijk (GroenLinks) om inspanningen om het WK IJszwemmen naar de surfplas te halen en daagde Matthijs Kortleven (ChristenUnie) hem uit een zwemtocht over de 13 plassen te maken.

Geen toverstokje

In zijn slottoespraak bleek dat Van Heijningen zeker bereid was om, samen met de wethouder sport, te onderzoeken of het mogelijk was de sportieve uitdagingen aan te gaan. Hij sprak uit het een eer en genoegen te vinden om in Bodegraven-Reeuwijk voorzitter van de raad en burgemeester te zijn. Hij wees daarbij ook op het feit dat hij zich verbonden voelde met de streek omdat hij rechtstreeks afstamde van Cornelis van Heijningen die in 1793 in Reeuwijk geboren werd. Hij had warme gevoelens gekregen over de ontvangst die hij gekregen had en dankte zijn voorganger Christaan van der Kamp voor het goede werk dat hij verricht had en voor de soepele overdracht. Hij hield de raad voor dat hij geen opdrachten van de Commissaris van de Koning had meegekregen en benoemd was om continuïteit in het bestuur te waarborgen waarbij hij hoopte op een goede samenwerking met de raad. Hij onderkende de opmerkingen die gemaakt waren over de problemen in de gemeente en beloofde dat de lijn die was ingezet om de complotdenkers een halt toe te roepen keihard, en zo nodig nog harder, zal worden doorgezet. Hij ging er echter van uit dat op dat gebied het rustig zal blijven. Hij wees erop dat de zorgelijke financiële positie van de gemeente niet uniek was door de onnavolgbare verdeling waarop de rijks- en provinciale gelden werden verdeeld. Hij beloofde daarvoor graag de boer op te gaan maar temperde op voorhand de misschien te grote verwachtingen met de woorden dat ook de burgemeester geen toverstokje bezit.

Voor een uitgebreide kennismaking met de nieuwe burgemeester verwijzen wij naar het interview in deze krant van 1 september jl.

tekst en beeld: Bert Verver

Meer berichten