Reinigingsheffingen 2022 en toegang milieustraat

  Politiek

De reinigingsheffingen 2022 zijn bekend. Waar landelijk de prijsstijging 3,1 procent is, is deze in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk beperkt gebleven tot het niveau van de inflatiecorrectie. Dat merkt u voornamelijk in de beperkte kostenstijging van de ledigingen van de containers en de inworpen in de restafval containers.

Voorts is op basis van de evaluatie de ‘toegangsheffing’ tot de milieustraat vervallen. Een groot deel van de inwoners vindt het niet prettig om te betalen voor toegang tot de milieustraat. Ten gevolge hiervan gingen mensen afval opsparen in bijvoorbeeld tuinen en schuurtjes, maar ook dat het afval minder goed gescheiden werd. De kosten van de milieustraat zijn daarom weer in het vastrecht opgenomen. U kunt dus, na te hebben gereserveerd, weer gratis terecht op de milieustraat, waarbij u alleen betaalt voor het inleveren van specifiek afval zoals puin en banden. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-479087.html (officielebekendmakingen.nl > zoek op Gemeenteblad 2021, 479087)

Meer berichten