Logo kobr.nl

Persoonlijke kijk op 2017 én 2018

Rita Ouwendijk

't Rustpunt Bodegraven

Het jaar 2017 was zowel voor de bezoekers, als voor de medewerkers van het Rustpunt een plek om elkaar te ontmoeten. Een rustige plek in een onrustige wereld. We deelden onze zorgen en ontdekten dat er soms wel en soms geen antwoorden zijn. En zien des te meer uit naar ëeen nieuwe tijdí.

Wij wensen dan ook; dat de tijd komt dat er overal gesproken zal worden over echte vrede. Vrede onder mensen;

- Met elkaar, geen ruzie, haat en onverdraagzaamheid.

- Vrede voor de innerlijke mens.

- Geen onvergevingsgezindheid.

- Geen bitterheid of eenzaamheid.

- En vrede met God. Door het horen en luisteren naar Zijn Woord.

Chris Buitelaar

Voorzitter VWR en (ex)bestuurslid

VEEN

Het jaar 2017 stond bij mij persoonlijk vooral in het teken van het afbouwen van mijn bestuursfunctie bij de Stichting VEEN. Ik sloot daarmee meer dan 20 jaar vrijwilligerswerk af waarin ik mocht bijdragen aan de verbetering van de natuurwaarden van onze Plassen. Veel gegeven en er veel voor teruggekregen. Nooit eerder werd in de laatste jaren zo veel geld aan natuurherstel van de plassen besteed: HHRijnland 14 miljoen en VEEN en de Provincie Zuid-Holland samen 1,9 miljoen euro.

2018 wordt - denk ik - afkicken van VEEN. Ik blijf voorzitter van de VWR, dus ik blijf betrokken. Misschien komen er nieuwe uitdagingen op mijn pad: rust-roest! Ik zie wel. Ik ben ook benieuwd wat de komende raadsverkiezingen en daarna de politiek ons gaat brengen. Alle Bo-Re-wijkers wens ik voor 2018 voorspoed en gezondheid toe. Maar vergeet vooral niet, om vanaf het land of het water, te genieten van onze parel in het Groene Hart, de Reeuwijkse Plassen.

Corrie Voordouw

Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk

Alhoewel ik altijd liever vooruit kijk, past het om - zo aan het einde van het jaar - toch even terug te kijken op het afgelopen jaar. Er schieten dan direct twee mooie momenten bij mij te binnen. De eerste was de herdenking op 4 mei met de tentoonstelling in het Evertshuis en de herdenking op Vredehof. Op beide plaatsen stonden speciaal voor dit evenement door mij gemaakte klaprozen (Poppies). Ik was erg trots dat ik aan de 4-meiherdenking mocht meewerken. De tweede mooie herinnering was de MuzieKamer georganiseerd door InnerWheel. Thuisconcerten in een prachtige sfeer met een mooie opbrengst bestemd voor de atelierroute Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk. Dit geld wordt aangewend voor busvervoer tijdens de atelierroute op 26 en 27 mei 2018. In dat kader wil ik graag vooruitblikken op dit mooie tweejaarlijkse evenement. Stichting Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk is weer volop bezig met de organisatie van de atelierroute. De inschrijvingen lopen alweer binnen. In de vorige editie hadden we meer dan honderd kunstenaars. Ook in 2018 proberen we dit aantal te evenaren. Ik zie tussen de inschrijvingen al veel mooi werk dat tijdens de route te zien zal zijn. We streven ernaar om net als vorige jaren weer een mooi evenement te maken voor al onze dorpskernen.

Dorien de Bont-Hillen

Tennisvereniging Slagwaardig in

Waarder

In 2017 hebben we onze 45e verjaardag gevierd en de banen omgebouwd naar Smashcourt. Een spannende investering voor de vereniging, maar een absolute noodzaak voor het behoud (en groei!) van een gezonde club. Een gezonde vereniging met blije leden, daar blijven we ook in 2018 onze schouders onder zetten. Bewezen is dat bewegen bijdraagt aan een blij leven. Ook voor de ontwikkeling van kinderen is bewegen essentieel. Daarom hebben we trainingen voor kinderen vanaf 4 jaar. Helpt u mee om van uw kind een goede beweger te maken? Stuur een e-mail naar info@tvsw.nl en wij vertellen u graag meer. Zelf tennis ook een keertje proberen? U bent van harte welkom op woensdagavond 17 januari.

Tennisvereniging Slagwaardig wenst iedereen een blij, gezond en sportief 2018.

Gijs Kok

Huis van Alles in Driebruggen

Namens de organisatie van het senioreneten in Custwijc te Driebruggen wensen wij alle deelnemers, vrijwilligers en toekomstige tafelgenoten een goed, gezond en vitaal 2018 toe.

In het afgelopen jaar mochten we met veel plezier en genoegen voor u klaar staan.

We hopen u en vele nieuwe gasten in het nieuwe jaar weer te ontmoeten.

Henk van der Smit

Nestor van de gemeenteraad

Even omkijken

Voor Bodegraven-Reeuwijk was 2017 een jaar om te noteren. De financiÎle positie verbeterde en er konden weer besluiten worden genomen om te investeren. Reden om dankbaar voor te zijn. De gemeenteraad kon de meeste besluiten in grote eensgezindheid nemen. Soms lijkt het er weleens op dat raadslid zijn een ondankbaar werk is en dat kan ook weleens zo zijn. In 2017 heb ik echter volop mogen genieten van het raadswerk. Daarvoor dank aan mijn collega-raadsleden, de burgemeester en de wethouders met de ambtelijke organisatie. Maar ook u als inwoners waarvan vele hebben meegedaan in inspraakavonden, in wijkteams en in vele andere verbanden.

Voor 2018 wens ik u MAZZEL. Mocht u de betekenis van dit woord niet kennen, het betekent zegen, geluk en voorspoed. Het is een Joodse zegenwens die ik hen van harte na wil zeggen.

Jan Kaptein

Streekmarktorganisator in Bodegraven

In 2017 hebben we in Bodegraven een aantal hoogtepunten beleeft zoals de opening van de Rijnhaven, de maandelijkse streekmarkt en alle leuke super-zaterdag-evenementen die in ëde huiskamerí zijn georganiseerd ofwel, het Raadhuisplein. Daarnaast is Bodegraven-Reeuwijk sinds november 2017 een officiÎle Fairtrade gemeente. Dit betekent dat we met elkaar veel aandacht besteden aan eerlijke handel en daar ben ik trots op.

Ik wens iedereen, maar in het bijzonder alle ondernemers die dagelijks hun steentje bijdragen om ondernemend Bodegraven nog meer op de kaart te zetten, een gezond, stralend en succesvol 2018!

Joke Pater-Griffioen

Directeur Prins Willem-Alexander school in Waarder

EÈn van de kernwaarden van de Pr. Willem-Alexanderschool is samenwerking. Als school in het dorp, willen we ook graag een school voor het dorp zijn. Daarom zijn we blij dat we dit jaar de bibliotheek in de school konden openen voor iedereen. Ook zijn we een samenwerking aangegaan met muziekschool ìHet Kloosterî om in Waarder muzieklessen aan te bieden. De eerste lessen zijn al geweest, maar in 2018 willen we dit verder uitwerken zodat iedereen uit Waarder en omgeving gebruik kan maken van deze lessen. Mijn wens voor 2018 is dat we de handen ineen slaan en met elkaar samenwerken aan een mooi en leefbaar dorp. Ik wens iedereen een liefdevol, gezond en harmonieus 2018 toe, maar bovenal Gods zegen over uw en jouw leven.

Jørgen Heinrich

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebieden

Voor het Dorpsteam was 2017 een druk en spannend jaar met hoge ambities op het gebied van glasvezel, duurzaamheid, infrastructuur en het Huis van Alles. Inmiddels zijn een aantal doelen bereikt zoals glasvezel in het dorp, een gezellig Huis van Alles en de herinrichting van de Reewal en Nieuwdorperweg.

Voor 2018 hebben we wederom hoge ambities. Wij willen ook graag glasvezel in het buitengebied realiseren, adviseren bij de ontwikkeling van Reesvelt II en andere bouwplannen en het doorzetten van de duurzaamste kern van de gemeente.

Wij wensen iedereen een voorspoedig 2018 en hopen ook komend jaar weer gezamenlijk mooie successen voor ons gebied te kunnen bereiken.

Louis Bianchi

Historische Kring Bodegraven

Prettige feestdagen en een gelukkig 2018 is natuurlijk mijn eerste wens. Als ÈÈn van de bestuursleden van de Historische Kring Bodegraven wil ik iedereen vooral toewensen dat we in 2018 weer net zoveel respons mogen krijgen als in het verleden. Door de grote opkomsten wordt er ook veel materiaal aan geboden, daarmee kunnen we ook steeds meer fijne avonden verzorgen. Bent u nog nooit op onze ochtenden in De Meent of avonden in ët Anker geweest, kom gerust met of zonder materiaal. De toegang is altijd gratis.

Marjolein Buitelaar Sluipwijk

Voorzitter Dorpsteam Plassengebied

"Denken in Mogelijkheden"

Het is al weer vier jaar geleden, dat Wendy Verkley, toen wethouder in onze gemeente, burgers opriep zich op te geven voor burgerparticipatie teams. Het is fijn van tevoren mee te denken, waar mogelijk, dus ben ik die avond ook gegaan.

Het begin van de dorpsteams, waar bij ons in het plassengebied onderwerpen als bermbeheer, zwaar bouwverkeer, herinrichting, uitwijkplaatsen en de actie îgeef de stilte een stemî besproken worden.

In 2015 werd het dorpsteam gevraagd mee te denken om het benodigde geld voor de restauratie van ìonsî gezichtsbepalende kerkje in Sluipwijk bijeen te krijgen. Uiteindelijk zou dat uitmonden in mijn persoonlijke deelname in het bestuur van stichting Behoud Kerkgebouw Sluipwijk.

Het kerkje is gerestaureerd en behouden voor ons gebied. Het resultaat kwam DOOR ons allemaal! We stonden allemaal naast elkaar ësamen achter het doelí. Zoals ook veel vrijwilligers zwembad De Fuut met elkaar open kunnen houden.

Mijn wens voor 2018? Een quote van Nelson Mandela:

Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment!

Als je iets fouts ziet, bied dan je hulp aanÖ

Pieter Carlier

Betrokken inwoner in Reeuwijk-Brug

In het afgelopen jaar heeft de Woningbouwvereniging Reeuwijk het uiterst onverstandige plan gepresenteerd om de om-en-om-woningen van architect Gerrit Rietveld te gaan slopen. De woningbouwvereniging dreigt met de sloop van waardevol cultureel erfgoed. Ze begaan niet alleen een historische blunder, maar het gaat bovendien volledig voorbij aan de wensen van de bewoners. Meer dan 95% van de bewoners wil dat de om-en-om-woningen behouden blijven. Ik hoop dat de woningbouwvereniging in 2018 alsnog zal besluiten om de Rietveldwoningen voor Reeuwijk te behouden. Indien met niet zelFototot inkeer komt, zal de politiek moeten ingrijpen en de woningbouwvereniging tot de orde moeten roepen.

Touria Drif

Bureau Bousa in Bodegraven

Bureau Bousa wenst u een liefdevol 2018 toe!

Wij staan voor Betrokken, Dichtbij en Betrouwbaar. Fijne communicatie met begrip naar elkaar. Dit jaar kijken we opnieuw terug op een rijk jaar vol prachtige resultaten en ervaringen.

Alle medewerkers van Bureau Bousa hopen met de OkÈ-klas (Ouder-Kind-Educatie), de Voorlees Express en Schoolís Cool (thuismentoren voor brugklassers) dit jaar het helpen en ondersteunen van kinderen nog sterker te maken.

Zelfvertrouwen is een kwestie van positieve aandacht krijgen en leren vertrouwen op je eigen kwaliteiten.
Je kunt meer (aan) dan je denkt.

Op het persoonlijke vlak heb ik dit jaar een spannende niertransplantatie achter de rug en wil graag iedereen bedanken voor alle steun.

Lees ook

Meer berichten