Logo kobr.nl

Extra AED kan buurtbewoners redden

Bodegraven - Rina Hampel van Wijkteam-Zuid vroeg aan Onno van Beijnum, directeur Van Beynum groep, vroeg of de AED aan de Broekveldselaan in een buitenkast kon hangen. Daarmee zou deze 24/7 beschikbaar zijn voor de burgerhulpverleners die aangemeld zijn bij HartVeiligWonen. Onno zei direct en volmondig ja. In goed overleg met filiaalmanager Gerard Houtman is toen ÈÈn ander in gang gezet en sinds een aantal dagen hangt de AED nu in een buitenkast aan de gevel van het bedrijf. Deze AED is aangemeld bij HartVeilig Wonen om ingezet te worden bij een eventuele reanimatie. Bij een hartstilstand in de omgeving krijgen burgers die bij HartVeilig Wonen staan aangemeld een oproep om te gaan reanimeren. Zij krijgen de informatie over de locatie van de AED en de code om de kast te openen zodat ze deze kunnen gebruiken om het slachtoffer zo snel mogelijk te reanimeren. Het aanmelden van AEDís bij dit oproepsysteem kan daadwerkelijk het verschil maken. Bent u in het bezit van een reanimatie en AED diploma? Meldt u dan aan bij www.hartveiligwonen.nl. Wilt u leren reanimeren, informeer dan bij een EHBO-vereniging in uw buurt. Vaak vergoedt de zorgverzekering een deel van of de volledige kosten van deze cursus.

Meer berichten