Logo kobr.nl

VAROS gaat hulp bieden bij relationele spanningen

vervolg van pagina 1.

Bodegraven-Reeuwijk - Met het verschijnen van dit artikel wordt het startschot gegeven voor de nieuwe hulporganisatie VAROS: Vrijwilligers Advies Relaties Onder Spanning. De hulporganisatie gaat werkzaamheden verrichten met steun van de gemeente en onder de paraplu van het Sociaal Team. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is met dit initiatief mogelijk koploper in ons land bij het oprichten van een dergelijk vangnet.

Aanleiding tot de oprichting van VAROS waren de zorgen die Els Oliwkiewicz-Borsboom, commissielid van de ChristenUnie, naar voren bracht in de vergadering van de Commissie Samenleving in maart 2017. Zij stelde toen vragen over het feit dat maar liefst 40% van de jeugdzaken bij het Sociaal Team voort­komen uit echtscheidingsproblematiek. Els licht toe: "Uit de beantwoording bleek dat achter die zaken heel veel leed en verdriet schuilgaat. Landelijk vroeg de kinderombudsvrouw, mevrouw Kalverboer, in die tijd ook aandacht voor dit probleem en mijn gedachte was: daar moeten we als gemeente wat mee. We hebben toen aangegeven dat het zaak was meer aandacht te besteden aan de preventiekant."

Wethouder Martien Kromwijk (BB-R) deelde die mening. "Ik ben toen, samen met het Sociaal Team, in gesprek gegaan met de fractie van de ChristenUnie. Op hun verzoek was bij het gesprek een deskundige van Driestar Educatief aanwezig en gezamenlijk hebben we gekeken hoe we het probleem konden aanpakken."

Baken

Ruud van Mourik en Magda Slob van het Sociaal Team kennen de problema­tiek als geen ander. "Binnen ons team hebben we veel zorgen over relaties die onder spanning staan. Het zorgt niet alleen voor veel stress bij de ouders, maar zeker ook bij de kin­deren. Daarom omarmen wij dit initiatief, want ook wij worstelen met het vraagstuk op welke wijze wij de gezinnen kunnen ondersteunen. Met elkaar hebben we geconcludeerd dat we moesten gaan werken aan een 'baken' voor alle betrokkenen. De naam VAROS heeft daar ook mee te maken, want Pharos is een vuurtoren en ook die vormt een baken bij het uitzetten van de juiste koers."

Alle betrokkenen zijn van mening dat het 'baken' veel goeds kan gaan op­leveren. VAROS moet een punt worden waar echtparen naar toe kunnen als de relatie onder spanning staat. Het gaat echter niet alleen om de echtparen zelf die er een beroep op kunnen doen, ook familieleden kunnen advies vragen. Tevens huisartsen, kerk, sportverenigingen en leerkrachten. De leden van het Sociaal Team benadrukken wel dat alleen de betrokken echtparen zelf om raad kunnen vragen en dat het bij VAROS vooral gaat om handelingsperspectief te bieden in een moeilijke situatie.

Geen oordeel

Els Oliwkiewicz maakt duidelijk dat het niet om zware hulpverlening gaat. "De gesprekken worden gevoerd door getrainde, deskundige vrijwilligers helemaal aan de voorkant van de hulpverlening. Als blijkt dat professionele hulpverlening nodig is, volgt doorverwijzing via het Sociaal Team.

Vanuit VAROS wordt gekeken op welke wijze de problemen het best bespreekbaar gemaakt kunnen worden. De verwachting is dat spanningen daardoor weggenomen kunnen worden, waardoor escalatie kan worden voorkomen, óók in die gevallen waarin het uiteindelijk toch tot een scheiding komt. Van belang is dat VAROS geen moreel oordeel velt en ook nimmer partij zal kiezen."

Vrijwilligers

Evenals bijvoorbeeld VOTA (vrijwilligershulp bij administratieve problemen) zal VAROS bemenst worden met vrijwilligers die zichzelf in staat voelen deze vorm van hulpverlening als 'bakenist' te verstrekken. Zij zullen een speciaal trainingsprogramma krijgen dat wordt ontwikkeld door Driestar Educatief. Daarnaast kunnen zij altijd terugvallen op de deskundigheid van het Sociaal Team, dat ook voor hulpvragen op dit gebied in beeld blijft (e-mail sociaalteam@bodegraven-
reeuwijk.nl.

Tekst en beeld: Bert Verver

Meer berichten