Logo kobr.nl

Gemeente wil aanpak A20 mede voorfinancieren

Bodegraven-Reeuwijk - De verbreding van de A20 tussen Gouda en Nieuwerkerk staat pas in 2023 op de planning als de rijksgelden beschikbaar zijn. Echter, de provincie wil samen met de regio de aanpak van de A20 met twee jaar versnellen door de kosten hiervoor vanuit de regio voor te financieren. De provincie Zuid-Holland, regio Midden Holland en gemeenten Zuidplas, Gouda, Waddinxveen, Rotterdam, Krimpenerwaard en Bodegraven-Reeuwijk (de Regio) verzoeken de minister van Infrastructuur en Waterstaat de haalbaarheid van versnelling te onderzoeken en daar vervolgens voor oktober 2018 een besluit over te nemen.

Onder het motto; 'Hoe eerder het knelpunt wordt aangepakt, hoe beter.' Met verbreding van de rijksweg naar 2x3 rijstroken wordt de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid tussen Rotterdam en Utrecht, maar ook die van de regio Midden-Holland verbeterd.

Meer berichten