Logo kobr.nl

Zoektocht naar nieuw ecologisch evenwicht rivierkreeft

Bodegraven-Reeuwijk - Het hoogheemraadschap van Rijnland legt het vissen op rivierkreeft aan banden. In nieuwe overeenkomsten wordt de kreeftenvisserij niet langer toegestaan, zolang niet duidelijk is wat het effect ervan is op het waterleven.

De Amerikaanse rivierkreeft verovert het Nederlandse oppervlaktewater en begint een ware plaag te worden. Hij heeft nauwelijks natuurlijke vijanden en vermenigvuldigt zich daardoor razendsnel. De rivierkreeft is een alleseter die zich onder meer voedt met waterplanten, waterdiertjes en kleinere soortgenoten. Beroepsvissers hebben mede om reden van de plaagbestrijding toestemming gekregen om de dieren te vangen en voor consumptie te verkopen. De overlast heeft echter tot andere inzichten geleid. Hoogheemraad Martine Leewis. "In een aquarium zie je dat er eerst heel veel kleintjes zijn, dan vreten de grotere de kleintjes op en eindig je met een paar grote. Vis je de grote weg - de enige die interessant zijn voor consumptie - dan eindig je met heel veel kleintjes die relatief veel schade toebrengen en voor een bevolkingsexplosie zorgen. We zoeken manieren om een nieuw ecologisch evenwicht te vinden. Het is een illusie om te denken dat ze rivierkreeften verdwijnen als je ze bevist."

Effecten onbekend

Onderzoeksinstituut Imares bevestigt dat het wegvangen geen middel is om van de rivierkreeft af te komen. Bovendien is er kans op bijvangst van beschermde soorten en een mogelijke verdere verspreiding van de kreeft als gevolg van de handel. De effecten van de kreeftenvisserij op het terugdringen van ecologische- en oeverschade zijn niet bekend. Een groot aantal waterschappen is daarom terughoudend met het uitgeven van visrechten op rivierkreeften. Rijnland heeft nu besloten het vissen op rivierkreeften bij het uitgeven van nieuwe overeenkomsten niet meer toe te staan, in afwachting van onderzoek naar de effecten daarvan. In afwachting daarvan adviseert Rijnland andere eigenaren van
viswater het beleid van Rijnland te volgen.

Meer berichten