Logo kobr.nl

Bed-and-breakfast voor bijen

Boskoop - Reeuwijk - Diverse partijen hebben de Nationale Bijenstrategie 'Bed & Breakfast for Bees' ondertekend. Om bijen en andere bestuivers te behouden, moeten we zorgen voor meer nestelgelegenheid en voldoende voedsel. In Greenport Boskoop wordt hier al hard aan gewerkt samen met boomkwekers.

Veel mensen zijn niet op de hoogte hoe belangrijk boomkwekerijgewassen voor bijen zijn. Al een aantal jaren wordt er gezegd dat het slecht gaat met de honingbijen en solitaire bijen zoals hommels, mestelbijen, zandbijen en diverse andere soorten. Wat opvalt is dat er in media veel aandacht is voor het zaaien van bijvriendelijke bloemenmengsels in tuinen, plantsoenen en op braakliggende stukken grond. Goede initiatieven maar veel mengsels bloeien pas in de zomer, terwijl de eerste bijen tevoorschijn komen in het voorjaar als de zon begint te schijnen. Willen we bijen en vlinders een handje helpen dan moeten we zorgen dat ze vanaf het vroege voorjaar tot het late najaar voldoende voedsel kunnen vinden. Juist boomkwekerijproducten zoals heesters, bomen en vaste planten zorgen voor bio­diversiteit en leveren bijna jaarrond voedsel en nestelgelegenheid.

Meest bijvriendelijke gebied

Om een bijdrage te leveren aan vitale bijen en het belang van boomkwekerijgewassen beter onder de aandacht te brengen, is Sortimentstuin Harry van de Laar samen met adviesbureau Delphy, boomkwekers en andere partijen vorig jaar het project the place to Bee gestart. De ambitie is dat Greenport Boskoop bekend komt te staan als het meest bijvriendelijke gebied van Nederland omdat er veel bijvriendelijke bomen en planten worden geteeld en groenbemesters die nuttig zijn voor bijen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt met steun van het Economic Development Board Alphen aan den Rijn en het bedrijfsleven.

In de Sortimentstuin Harry van de Laar aan het Rijneveld 153 is door Boot & Dart Boomkwekerijen een nieuw bijvriendelijk plantsoen aangelegd. Daarnaast zijn informatieborden geplaatst en een insectenhotel. De tuin is vrij toegankelijk voor bezoeker. Zij kunnen op de borden zien welke planten geschikt zijn voor bijen en wanneer ze bloeien. De Sortimentstuin was al een etalage van nieuwe boom­kwekerijgewassen en vaste planten en is nu ook uitgroeit tot inspiratiebron en educatiepunt voor bijvriendelijke planten en bomen voor gemeenten, hoveniers en consumenten.

Weinig bijensterfte

Hoewel het volgens diverse onderzoeken slecht gaat met de bijen in Nederland, heeft Imkervereniging Groene Hart weinig bijensterfte. De imkers in de regio Boskoop wijten dit aan de goede aanpak van bijenziekten zoals de varroamijtbestrijding en de goede biodiversiteit. Naast alle bomen en planten hebben boomkwekers dikwijls bloeiende groenbemesters op hun percelen staan om de bodemkwaliteit te verbeteren. Deze groenbemesters zijn ook goed voor de bijen. Zo levert Tagetes (afrikaantjes) volop stuifmeel voor diverse bestuivers. Daarnaast zijn er imkers die het idee hebben dat bijenvolken die bij Tagetes hebben gestaan minder last van de bijenziekte varroamijt hebben. Delphy heeft hier samen met imkers en kwekers afgelopen jaar meer informatie verzameld die kan dienen als basis voor verder onderzoek.

Meer berichten