Logo kobr.nl

'Verzamelen is van alle tijden'

Reeuwijk - De nieuwe tentoonstelling in het Streekmuseum roept bij de bezoekers herinneringen aan de eigen verzameling op. Er staan dan ook de leukste verzamelingen, waarover het Streekmuseum in de loop van haar bestaan de beschikking heeft gekregen. Fraaie particuliere verzamelingen, die nu overzichtelijk worden geëxposeerd en die bij menige bezoeker doen terugdenken aan de eigen verzameling. "Want verzamelen was en is van alle tijden," zo werd bij de opening vorige week benadrukt.

De start van nieuwe seizoen van april tot en met november van het Streekmuseum is nostalgisch begonnen met de tentoonstelling 'Sparen en bewaren'. Uiteraard mocht hierbij een postzegelverzameling niet ontbreken, maar ook zijn verzamelingen blikken speelgoed, leesplankjes en toebehoren, luciferdoosjes, Piggelmee artikelen, bidprentjes en poëziealbums tentoongesteld. Daarnaast nog een aantal streekgebonden verzamelingen, zoals Goudse pijpen, kaasmerken en ansichtkaarten. De tentoonstelling is te zien tot en met 30 juli. Daarnaast is er de komende periode nog een aantal andere bijzondere objecten te bewonderen en worden verscheidene boeiende activiteiten georganiseerd.

Wethouder Dirk-Jan Knol vertelde bij de opening dat het verzamelen van oudsher in de mensheid zit: de eerste mensen voorzagen in hun voedselbehoefte door te jagen en het verzamelen van vruchten en noten die in de natuur voorhanden waren. In onze door economie gedreven samenleving is het verzamelen van voedsel niet meer aan de orde, toch is de natuurlijke drang tot verzamelen nooit helemaal verdwenen. Zoals velen is ook hijzelf ooit begonnen met het aanleggen van een verzameling - vroeger 'sparen' genoemd - van postzegels.

Bijzondere objecten

Recent heeft het museum enkele bijzondere objecten verworven, namelijk de bodebussen van Bodegraven en sinds kort ook die van Reeuwijk. Een bodebus is een zilveren ambtsketting, voorzien van het wapen van de stad of het dorp, die bij officiële gelegenheden door de gemeentebode werd gedragen. Vroeger vond het berichtenverkeer per postkoets plaats, de gemeentebode droeg het document met het bericht op een rol perkament in een zilveren bus voorzien van het gemeente-embleem bij zich. Deze bodebus bevestigde tevens zijn identiteit. Die functie behield de bodebus toen de brieven per post werden verstuurd. Sinds enige tijd worden deze ambtskettingen niet meer door de gemeentebodes gedragen. Helaas is een groot aantal zoekgeraakt of verloren gegaan. Het is bijzonder dat deze bodebussen van Bodegraven en Reeuwijk bewaard zijn gebleven. Ze zijn, naast andere bijzondere gemeentelijke voorwerpen, tentoongesteld in een aparte vitrine.

Andere nieuwe vitrines bevatten voorwerpen uit de collectie Beunders. Cees Beunders was onderwijzer in de gemeente Bodegraven en tevens amateurarcheoloog. Hij heeft veel opgravingen gedaan in Bodegraven en Reeuwijk. Zijn vondsten hebben zowel betrekking op de Romeinse tijd als op perioden daarna, zoals de middeleeuwen. De vondsten die in deze vitrines worden geëxposeerd, zijn alle afkomstig uit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en worden tijdelijk in bruikleen afgestaan door onder andere het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Een mooie gelegenheid om ze 'om de hoek' te komen bekijken.

www.streekmuseumreeuwijk.nl

Tekst en beeld: Loes Kamer

Meer berichten