Logo kobr.nl
Raadhuisweg/Zoutmansweg

Verkeerstellingen Raadhuisweg-Zoutmansweg

Reeuwijk - Nog deze week zullen er verkeerstellingen gehouden worden op de route Raadhuisweg-Zoutmansweg door Reeuwijk-Brug. Volgens wethouder Kees Oskam zijn de tellingen noodzakelijk om te kunnen bekijken of de vorige maand aangebrachte tijdelijke barriËres effect hebben gehad op de hoeveelheid doorgaand verkeer. Het is de bedoeling dat de informatie wordt toegevoegd aan het recent verschenen rapport waarin oplossingen worden voorgesteld om de verkeersdruk op die route te verminderen en te geleiden naar de randweg. Naar verwachting zal het rapport met een advies van het college in juni in de raadscommissie worden besproken. Ook zal nog bekeken worden welke financiÎle middelen nodig zijn om de noodzakelijke aanpassingen te verwezenlijken. Naar verwachting zullen de eerste aanpassingen nog komende herfst worden gerealiseerd maar de beschikbaarheid van geldmiddelen zal bepalend zijn voor het tempo waarin een en ander kan worden afgerond. Tekst: Bert Verver

Meer berichten