Logo kobr.nl
Raadhuisweg/Zoutmansweg

Grootste gemene wensdeler voor Raadhuisweg en Zoutmansweg

Reeuwijk - In oktober wordt een raadsbesluit genomen over de herinrichting van de Raadhuisweg en Zoutmansweg, zo heeft wethouder Inge Nieuwenhuizen laten weten op een vraag van onze redactie na de bijeenkomst van de klankbordgroep medio juni. "Er wordt nu een aantal scenario's, dat met de bewoners en klankbordgroep is besproken, verder uitgewerkt. In het najaar moeten er voorstellen liggen."

Tot die tijd blijven de tijdelijke maatregelen van kracht, ondanks reacties over de veiligheid en hinder door de proefopstelling van de parkeerkoffers waardoor het verkeer moet slalommen. Daarover kwamen tijdens de bijeenkomst uiteenlopende reacties naar voren. De één ziet dat daardoor de snelheid van het verkeer omlaag gaat, de ander vindt het onoverzichtelijk en levensgevaarlijk, met name voor fietsers. Tot de uitvoering van de definitieve oplossing komen er geen aanpassingen meer. Er wordt gesteld dat de situatie begint te wennen. Het verwijderen van één tijdelijke barrier zorgt al voor een negatief effect op de snelheid. Het blijft zoals het is; een wijziging zal ook weer onrust geven, zo werd gesteld op de bijeenkomst.

Tegenstrijdig

Duidelijk is dat er veel verschillende wensen en meningen naar voren komen. Vaak tegenstrijdig van aard. Die worden in de voorstellen zoveel mogelijk meegenomen. Hoe die keuze eruit gaat zien, is nu nog te vroeg om te zeggen. Er werden veel suggesties geopperd tijdens de bijeenkomst, waar de uitkomsten en voorstellen van adviesbureau Met Graumans werden gepresenteerd. Tevens werden de resultaten van een verkeersonderzoek in april bekendgemaakt. Waar op de Randweg een toename van verkeer is te zien, blijft het verkeersaanbod op de Raadhuisweg/Zoutmansweg ongeveer gelijk. Opvallend is dat er in de meetperiode aanzienlijk meer fietsers zijn gemeten. Vermoedelijk heeft dit te maken met meer recreatief fietsverkeer, wellicht vanuit Landal Reeuwijksehout en/of een toename van het aantal elektrische fietsers.

Handhaving

De nu uit te werken scenario's gaan vooral over een nieuwe indeling van het wegvak en de fietsstroken en de keuze voor toepassing van stenen, streetprint of gekleurd asfalt. Daarnaast wordt gedacht aan flankerende maatregelen, zoals ingangen die een poortwerking hebben, lantaarnpalen in een andere kleur, het toevoegen bloembakken aan lichtmasten et cetera. Het idee voor een knip in de weg in combinatie met eenrichtingsverkeer krijgt weinig steun; het is geen oplossing voor het beteugelen van de snelheid. Voorts werd op de bijeenkomst volop gepleit voor extra handhaving. Er ligt de wens om de BOA's meer bevoegdheid te geven, zodat zij op snelheid kunnen handhaven. Bij de politie heeft dit, in verband met de beperkte bezetting, geen prioriteit in deze regio.

Tekst: Paul Engels

Beeld: presentatie klankbordgroep

Meer berichten