Afbeelding

Veel animo voor vaarroute naar Gouda

Algemeen

Reeuwijk - De proef om onbeperkt heen en weer te kunnen varen tussen Gouda en Reeuwijk is een groot succes. De proef werd 30 juni en 7 juli georganiseerd door de gemeente Gouda samen met het sluiswachtersgilde. Meer dan 400 bootjes, waaronder veel sloepen en kano's, maakten gebruik van deze mogelijkheid. Normaal ligt het maandgemiddelde van juli rond de 250 bootjes. De resultaten zijn veelbelovend en voor het nieuwe vaarseizoen wordt afgewogen of en in welke vorm deze proef een vervolg krijgt.

De vaarverbinding tussen Gouda en Reeuwijk maakt deel uit van een groter geheel, het rondje Rijn-IJssel en is bedoeld om de regio beter doorvaarbaar te maken voor sloepen en andere kleine vaartuigen. De proef was niet specifiek ingestoken om de Reeuwijkse Plassen beter bereikbaar te maken.
Het grootste deel van de bootjes ging juist richting Gouda. Wethouder Thierry van Vugt (toerisme en recreatie): "Gouda en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Water zit in het DNA van onze stad en waterrecreatie kan bijdragen aan de ambitie van Gouda om één miljoen bezoekers te trekken. De eerste resultaten van deze proef zijn veelbelovend en het zou mooi voor Gouda zijn als dit een vervolg krijgt."

Vaste tijden

De bediening tussen het Reeuwijks Verlaat en de Kleiwegbrug is normaal op vaste tijden en slechts drie keer per dag. In het hoogseizoen (juni, juli en augustus) is dit vier keer per dag. De gemeente Gouda heeft met de proef willen onderzoeken of de beperkte bediening om van Gouda naar Reeuwijk te varen en weer terug, van invloed is op het aantal waterrecreanten. Over­wogen wordt om de vaarverbinding te verbeteren en/of te automatiseren voor de recreanten. Hierbij zal ook met name het financiële aspect een rol spelen.

Beeld: Yvonne Palsgraaf

Afbeelding