Logo kobr.nl

Raadsfracties willen extra commissievergadering over Elfhoeven

Reeuwijk - De raadsfracties van Burgerbelangen, D66, PvdA en GroenLinks willen de gang van zaken rond de vestiging van restaurant Loetje aan de Elfhoeven plas met wethouder Jan Leendert van den Heuvel bespreken in een extra commissievergadering in augustus, meteen na het reces.

Genoemde fracties geven aan positief te zijn over ontwikkeling aan de Elfhoeven plas. Het terrein ligt er al veel te lang ongebruikt en verloren bij. Ze vinden een horecafunctie op deze plek heel geschikt. Toch willen ze vragen stellen aan het college, omdat het totale plan van de ontwikkelaar niet gaat passen in het bestemmingsplan, aldus de fracties. De aanvraag voor het restaurant past weliswaar binnen het bestemmingsplan, maar de verwachting is dat er nog een aanvraag voor een terras komt en dat hadden de fracties graag in één aanvraag willen beoordelen. Omdat, zoals zij zeggen: "Het bestemmingsplan is nog maar drie jaar oud en heeft tot doel de waarde van de plassen te beschermen en natuurlijk ook de belangen van de omwonenden. Aan beide hechten wij groot belang."

Inmiddels hebben belanghebbenden om een bouwstop gevraagd, waarover deze week duidelijkheid komt.

Een ander punt van zorg is de verwachte verkeerssituatie op drukke dagen. Inwoners vragen aandacht voor de situatie in geval van spoed en hebben grote zorgen over de beschikbaarheid van de calamiteitenroutes. "Alle reden om de wethouder hierover om meer uitleg te vragen."

Meer berichten