Logo kobr.nl
Foto:

Plan voor nieuwe sociale huurappartementen aan Raadhuisweg

Reeuwijk - Woningbouwvereniging Reeuwijk wil 10 woningen aan de Raadhuisweg slopen en vervangen door 36 appartementen. Het plan levert daarmee 26 extra woningen op, een belangrijke uitbreiding van het aanbod aan sociale huurwoningen in Reeuwijk. In het ontwerp wordt gerefereerd aan de huidige bebouwing door een uitbouw aan de voorzijde in een vergelijkbare stijl.

Er is voorafgaand grondig onderzoek gedaan naar de toekomstmogelijkheden voor de 10 huurwoningen aan de Raadhuisweg. Hierbij is gekeken naar de mogelijkheden voor renovatie en sloop/nieuwbouw. Ook de cultuurhistorische waarde van de woningen is onderdeel geweest van het onderzoek, daarnaast zijn de volkshuisvestelijke, financiële en duurzaamheidsaspecten onderzocht. Het bestuur en de Raad van Commissarissen van Woningbouwvereniging Reeuwijk hebben op basis van het onderzoek besloten dat nieuwbouw van 36 appartementen de meest verantwoorde keuze is.

Bewoners prefereren renovatie

De klankbordgroep die bij het project betrokken is en bestaat uit een vertegenwoordiging van de bewoners, geeft de voorkeur aan renovatie. Het college van B&W ziet beperkte mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal woningen in Reeu­wijk-Brug en is daarom blij met de extra woningen in dit plan. Het college kan zich dan ook vinden in het besluit van de woningbouwvereniging. Vanwege
de cultuurhistorische waarde van de woningen wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad naar verwachting eind dit jaar.

Starters en ouderen

Nieuwbouw op de Raadhuisweg levert 26 woningen extra op voor één- of tweepersoons huishoudens. Dit is een mooie uitbreiding van het aanbod aan sociale huurwoningen voor zowel ouderen als starters. Het nieuwbouwplan draagt eraan bij dat wonen in Reeuwijk-Brug in de toekomst ook voor deze groepen aantrekkelijk blijft.

Knipoog naar bestaande bouw

De plannen voor de 36 appartementen voorzien in 4 gebouwen van 9 appartementen van driehoog. De gebouwen worden ontworpen met een knipoog naar de bestaande bouw en met respect voor de stedenbouwkundige structuur. De woningen worden duurzaam en gasloos. De huurprijs is vanaf circa 550 euro met recht op huurtoeslag. De verwachting is dat, als de plannen worden goedgekeurd, in 2020 de sloop en nieuwbouw kan starten.

Voorrang bij toewijzing

Voor de huidige bewoners geldt een sociaal plan, dat nader wordt uitgewerkt met de huurdersvereniging en bewoners. Hierin staan de plichten van Woningbouwvereniging Reeuwijk en de rechten van de huurder beschreven. Zo hebben bewoners recht op een verhuiskostenvergoeding en krijgen zij voorrang bij de toewijzing van onze huurwoningen en een terugkeergarantie naar de nieuwbouw.

Meer berichten