Logo kobr.nl

Vandiedingen: Draagvlak

In onze gemeente wordt al jaren met wisselend succes de mening van de inwoner gevraagd. Waar het doel is om inwoners oprecht te vragen naar hun mening en ideeën, gaat dat fantastisch. Er zijn veel goede projecten van de grond gekomen met hulp van iedereen.

Maar het slechte nieuws is dat regelmatig bijeenkomsten worden belegd met als enig doel 'draagvlak te creëren'. Lijkt hetzelfde, maar is het niet. In het laatste geval wordt als enige van de inwoner gevraagd om aanwezig te zijn en mee te praten.

In Reeuwijk hebben afgelopen zomer meerdere partijen zich gebogen over de verkeerssituatie van de meest centrale straat van het dorp. Wat was daar het doel? Samen een oplossing vinden voor de échte verkeersproblemen of draagvlak vinden voor maatregelen om auto's de rondweg op te krijgen? Uiteindelijk is uit het overleg een verkeersplan gekomen waar de meerderheid zich achter schaarde. Eind goed, al goed? Nee. Reeuwijk-Oost wil het bestaande fietspad langs de Raadhuisweg behouden. West wil er vanaf, volgens Oost. En Oost zegt dat het niet mee mocht praten over het verkeersplan, dus niks meerderheid voor het plan, volgens hen. Er is inmiddels een petitie gestart door Oost om de gezamenlijke plannen van gemeente en West van tafel te krijgen. 

Ik had willen zeggen dat dit de uitzondering op de succesvolle regel van burgerinspraak is, maar helaas. Ik hoef het woord arbeidsmigrant maar te noemen en u weet voldoende. Ook het plan om het kwetsbare plassengebied te beschermen tegen te zwaar verkeer, heeft diverse inwoners zo boos gemaakt dat de gang naar de rechter wordt overwogen. Net als eerder partijen op de Not. d'Aumerielaan de rechter inschakelden en procedeerden tegen de gemeente. 

De gemeente lijkt in Bodegraven nu het zekere voor het onzekere te nemen. 'Burgers informeren en wel zo snel als mogelijk' lijkt het nieuwe adagium. Op dinsdag 11 december worden inwoners in allerijl bijgepraat over het uitvoeringsplan van centrum Bodegraven. Ik houd mijn hart vast…

Door Elly de Knikker

Meer berichten