Afbeelding

Initiatiefgroep ontvouwt plannen voor centruminrichting

Algemeen

Bodegraven - De gemeente wil komend jaar diverse projecten uit de Centrumvisie gaan uitvoeren. De uitwerking daarvan wil de gemeente in samenspraak met alle belanghebbenden oppakken. Tijdens een informatieavond gisterenavond in het Evertshuis kreeg initiatiefgroep 'Hart in Bodegraven' de kans z'n ideeën voor de revitalisering van het centrum van Bodegraven te presenteren.

Na de succesvolle afronding van de Rijnkadehaven hebben de bevlogen vrijwilligers Leendert Spijker, Frank Busker en Han Koevoets opnieuw de handen ineen geslagen met het initiatief 'Hart in Bodegraven'. Han Koevoets: "In de afgelopen twee jaar heeft de gemeente voor het centrum een visie ontwikkeld als stip op de horizon en varianten ontworpen voor het Raadhuisplein waaronder een droomvariant." Beide plannen hebben, naar de mening van de initiatiefgroep, een vage uitkomst en bieden geen houvast voor de realisatie van een mooi centrum in Bodegraven binnen afzienbare tijd. Samen met Gerdien Verheul en Juan da Silva hebben zij in oktober dit jaar de initiatiefgroep opgericht. Vijf betrokken Bodegravers die al vele tientallen jaren in het centrum wonen en die zich willen inzetten voor het verbeteren van de openbare ruimte. Wethouder Inge Nieuwenhuizen omarmt dit initiatief.

Iets bijzonders

"We opereren zelfstandig maar niet geheel onafhankelijk", vertelt Han Koevoets. "Onze initiatieven liggen in de openbare ruimte van de gemeente, daarom is afstemming noodzakelijk. Daarover zijn in september goede afspraken gemaakt met de wethouder en haar beleidsambtenaren. De belangrijkste direct betrokken partijen zijn de inwoners, ondernemers en gebouweigenaren in het centrum. Maar ook alle mensen die in onze gemeente wonen, evenals de toeristen onder andere uit het Landal recreatiepark. We willen iets bijzonders bieden om het centrum in Bodegaven op te zoeken. Om dat te bereiken kiezen we een eigen koers van plannen maken en communiceren."

Gezellig en sfeervol

Han Koevoets vervolgt: "Ons doel is heel eenvoudig: het realiseren van een gezellig en sfeervol centrum noordelijk van de Oude Rijn. Dat willen we bereiken door de reeds aanwezige en nieuwe ideeën samen te voegen tot een plan voor het gebied. Het gaat daarbij om de openbare ruimtes in samenhang met de pleinen Raadhuisplein, Kerkplein en het plein bij de Lutherkerk. Alsmede de tussenliggende straten en stegen. Er is door de initiatiefgroep een plan vastgelegd in een presentatie, waarin staat aangeven hoe zij het gebied opnieuw willen inrichten. De initiatiefgroep benadrukt dat het slechts om ideeën gaat; reële ideeën, die dinsdagavond met enthousiasme aan de bewoners zijn gepresenteerd."

Raadhuisplein

Voor de herinrichting van het Raadhuisplein worden door de gemeente ontwikkelde varianten gevolgd. Er is reeds besloten dat er zitbanken met groen komen. De initiatiefgroep gelooft niet in een fontein op het plein. "Kostbaar en slechts enkele maanden beschikbaar. Maak een speel/zitelement van meerpalen zoals aanwezig op de Rijnkade. Dat verwijst ook naar de historische handelsscheepvaart die lange tijd heel bepalend was voor de groei van Bodegraven. Er zijn ideeën om het muziekpaviljoen functioneel te maken en actief in gebruik te nemen. Horeca ontwikkelt zich aan de oostzijde van het plein en daarvoor zal een aanpassing en aankleding van dit gedeelte van het plein gewenst zijn. Misschien is er wel ruimte voor een paar extra parkeerplaatsen op het plein? Uiteraard buiten de markt- en evenementdagen."

Poorten

"Op het Raadhuisplein hebben we twee poorten: naar de Jumbo en naar de Kerkstraat. Deze poorten zijn nu donker en somber. Met de aankleding kan er een verwijzing komen naar de Romeinse tijd. Er zijn ideeën voor verlichting van boven- en onderaf en een digitaal reclamebord waarop aankondigingen te zien kunnen zijn."

Voorplein

"De fietsenrekken op het Voorplein worden nauwelijks gebruikt", meldt Han Koevoets. "Extra parkeerplaatsen zijn daar mogelijk na herindeling. Verwijder de paaltjes, maak een trottoir langs de gevels aan de zijde van de Bouwsteeg. Er ontstaat zo ook vriendelijke doorloop naar de Kerkstraat, de Oude Markt en naar de woonhuizen op het Voorplein."

Kerkplein

"Door herindeling van de parkeerplaatsen en een aanpassing van de doorgaande straten kan een sfeervol plein worden gerealiseerd dat aansluit op de Kerkstraat. Misschien dat de vele kunstenaars in onze gemeente, het Kaasmuseum en een kaasmakerij daar een plekje kunnen vinden?" Naar de mening van de initiatiefgroep mag hiervoor best, evenals voor verhuizingen van ondernemers naar het kernwinkelgebied, een tegemoetkomingen aan gebouweigenaren en/of financiële hulp worden geboden. "Betrek het bijzondere parkje achter de kerk bij het plein. Wellicht is er straks ook ruimte voor een terras."

Bouwsteeg en Nutspassage

"Een steeg of een passage maakt een dorp leuk. Aanwezige stegen kunnen worden opgeknapt: vriendelijker, sfeervoller en gezelliger. Er staan nu veel obstakels. Er is enige ruimte aanwezig voor een extra en sfeervol terrasje tussen de bebouwing."

Brugplein bij Lutherkerk

Han Koevoets vervolgt: "Een nieuw plein op het drukke kruispunt als één geheel met het kleine pleintje voor het gebouw van de Lutherkerk. Haal overal de stoepranden weg en maak er een egaal verblijf- en verkeersgebied van. Zorg voor drempels of iets dergelijks in de Markstraat zodat de snelheid eruit wordt gehaald. Auto's zijn dan vanaf de Bodelolaan tot de brug daar 'te gast' in een soort woonerfsituatie."

De initiatiefgroep is volop in gesprek met deskundigen en professionals. Ook komt er overleg met direct betrokken partijen, waaronder ondernemers en gebouweigenaren. De ideeën worden vervolgens uitgewerkt tot schetsontwerpen. In het voorjaar houden zij een bijeenkomst waarin de schetsen worden voorgelegd aan de omwonenden en ondernemers. Tot dat moment wordt iedereen zoveel mogelijk op de hoogte gehouden via de website www.hartinbodegraven.nl en de (social) media. Er is een mailadres info@hartinbodegraven.nl beschikbaar voor mensen die vragen of opmerkingen hebben.

Tekst: Edith Op de Woerd