Logo kobr.nl
Foto:

Nog tot eind van het jaar 'barriers' op de weg

Wie hoopt op een snelle verbetering van de verkeerssituatie op de Raadhuisweg/Zoutmansweg, weet sinds gisteravond dat dit er niet in zit. In de commissievergadering 'Ruimte' vertelde wethouder Inge Nieuwenhuizen dat eerst het Treebord aangepakt wordt. De veelbesproken centrale straat in Reeuwijk krijgt op z'n vroegst aan het einde van het jaar zijn definitieve vorm. Desgevraagd gaf de wethouder aan dat de tijdelijke 'barriers' tot die tijd blijven staan.

De werkzaamheden aan het Treebord staan ingepland om dit jaar uitgevoerd te worden. Het is onwenselijk dat Treebord en Raadhuisweg tegelijkertijd open liggen, daarover zijn alle betrokkenen het eens. Wethouder Nieuwenhuizen greep dit gegeven aan om voor te stellen om een onderzoek te houden waar het verkeer op de Raadhuisweg/Zoutmansweg vandaan komt. Is het lokaal verkeer, zoals verondersteld wordt? Of zijn het toch passanten, die nog kunnen worden geweerd?

6000 auto's

In de commissie Ruimte lagen, op verzoek van de raad, drie varianten voor de inrichting van de Raadhuisweg/Zoutmansweg ter discussie. Zoals u in onze krant heeft kunnen lezen, heeft het college haar voorkeur uitgesproken voor variant B. Inge Nieuwenhuizen voegde daaraan toe dat de partij waar het college een second opinion aangevraagd heeft, tot hetzelfde besluit komt. Wel adviseert dit bureau, net als andere partijen, om eerst de verkeersintensiteit omlaag te brengen. Nu rijden er per etmaal soms meer dan zesduizend auto's over de weg. Voor een weg met fietsstroken zijn dat er teveel. Bij dit aantallen wordt door deskundigen geadviseerd om het verkeer (fiets en auto) niet te mengen.

De discussie in de commissie Ruimte spitste zich toe op het gegeven van die 6000 gemotoriseerde vervoersbewegingen per etmaal. Is het wel realistisch om te denken dat die naar beneden te krijgen zijn, het is immers vooral verkeer vanuit Reeuwijk zelf? Of toch niet? Welke maatregelen ook genomen gaan worden - zelfs het instellen van eenrichtingsverkeer op de Zoutmansweg kwam weer ter sprake - ze gaan pijn doen bij de inwoners, volgens Inge Nieuwenhuizen.

Besluit

Op woensdag 30 januari neemt de gemeenteraad een besluit over de inrichting van de Raadhuisweg/Zoutmansweg. Elly de Vries (D66) en Lisbeth Hertogh (PvdA) gaven klip en klaar aan dat hun partij volgende week kiest voor de variant met een separaat fietspad. De andere partijen beraden zich nog of hebben aangegeven hun keuze voor een variant te voorzien van een suggestie voor wijziging (amendement).

Tekst: Elly de Knikker

Meer berichten