Logo kobr.nl
Foto:

"Oplossing doet recht aan bijna iedereen" Raad kiest voor vrijliggend fietspad Raadhuisweg/Zoutmansweg

Bodegraven-Reeuwijk - De gemeenteraad heeft woensdagavond unaniem een amendement van zes fracties gesteund om voor de korte termijn het vrijliggende fietspad langs de Raadhuisweg/Zoutmansweg in ere te herstellen als verplicht fietspad. Dit in aanvulling met de herinrichting van de rijweg volgens variant A, met een smalle rijloper met aan weerszijden fietssuggestiestroken. Pas wanneer door allerlei verkeersluwe maatregelen de verkeersintensiteit van de huidige 7000 motorvoertuigen per dag is teruggebracht tot minder dan 5000 voertuigen, kunnen die stroken gaan gelden als échte fietsstroken en kan het vrijliggende fietspad op termijn vervallen.

"Met deze oplossing wordt recht gedaan aan bijna iedereen," zo verwoordde Jan van Rooijen (CDA) de gedachte achter het amendement. "We hebben het beste van twee werelden weten te combineren," voegde Robin Kersbergen (VVD) eraan toe. Crux van het verhaal is dat op dit moment de verkeersintensiteit op met name de Zoutmansweg en in iets mindere mate op de Raadhuisweg zó hoog is, dat het onveilig is om daar fietsers met autoverkeer te mengen. Alle fracties zijn het erover eens dat veiligheid van fietsers de hoogste prioriteit heeft en daarom is op het laatste moment door de fracties van CDA, VVD, SGP, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA gezocht naar een andere en betere oplossing dan de drie varianten die het college van burgemeester en wethouders op tafel had gelegd. In feite kwamen de zes fracties – tijdens de vergadering gesteund door D66 en Burgerbelangen – met een combinatie van twee oplossingen (rijbaan met fietssuggestiestroken én een vrijliggend fietspad). Voor beide oplossingen hadden zich afgelopen weken kampen van voorstanders onder inwoners, betrokken en deskundigen gevormd.

Politie moet kunnen handhaven

Het college had na alle inspraak van de laatste weken op de valreep nog een second opinion laten uitvoeren naar de drie varianten die op tafel lagen en was inmiddels tot de conclusie gekomen dat de voorkeursvariant B met smalle rijloper en brede fietsstroken toch niet het vereiste veiligheidsniveau voor de fietsers zou opleveren. Daarom werd in dankbaarheid het unaniem ondersteunde amendement omarmd. Zij het dat verantwoordelijk wethouder Inge Nieuwenhuizen wel enige ruimte vroeg bij alle inrichtingspunten die in het amendement waren opgesomd, zoals belijningen om de rijbaan te versmallen, positie van parkeervakken en voorrangsregeling voor het vrijliggende fietspad. Nieuwenhuizen: "We begrijpen als college de hoofdlijnen van deze oplossing, maar moeten in de uitvoering onder andere overleg plegen met de politie, deskundigen en ambtenaren, want de inrichting moet voldoen aan de eisen voor een 30 km duurzaam veilige weg. Anders kan de politie niet handhaven."

Fietspad zo snel mogelijk open

Het college kreeg die ruimte van de raad, zeker toen duidelijk werd dat het doel blijft om de Raadhuisweg en Zoutmansweg in te richten als zogeheten erftoegangsweg, met tal van snelheidsremmende en verkeersluwe maatregelen. Er liggen mede vanuit de inspraakrondes vele voorstellen om de weg verkeersluw te maken en de snelheid te beteugelen. De wethouder gaf aan dat uit dit brede scala binnen afzienbare tijd al enkele maatregelen worden genomen. Ook het vrijliggende 'pad van alles' zal zo snel mogelijk als echt fietspad worden ingericht. Zonder dit fietspad van circa 2,90 te verbreden, want dat zou veel extra kosten met zich meebrengen. De raad wil immers dat de ingrepen binnen de in de begroting opgenomen 800.000 euro plaatsvinden.

Kentekenherkenning voor doorgaand en lokaal verkeer

Tot slot kon wethouder Niewenhuizen toezeggen dat op korte termijn een meting met kentekenherkenning start om te zien hoeveel doorgaand verkeer en hoeveel bestemmingsverkeer er op genoemde wegen rijdt. Ook wordt een nultelling voor het aantal voertuigen gestart. Burgemeester Van der Kamp wist te melden dat in overleg met de politie duidelijk is geworden dat controle op de handhaving van de verkeerssnelheid kansrijk is, hoewel het aan het Openbaar Ministerie en politie is om dit te beslissen. De burgemeester deed nog wel een oproep: "Inwoners moeten ook zelf hun voet van het gaspedaal halen. Ik reed onlangs achter iemand die al slalommend te hard en ook nog eens door rood reed. Bij het winkelcentrum heb ik hem persoonlijk in een prettig gesprek daarop aangesproken." Wethouder Nieuwenhuizen: We zullen met z'n allen moeten zorgen dat het ook een echte dorpsroute wordt, veilig voor iedereen."

Tekst en beeld: Paul Engels

Meer berichten