Logo kobr.nl
Ondertekening contract in 2018 (archieffoto)
Ondertekening contract in 2018 (archieffoto) (Foto: Stephan Tellier)

Failliet Wegman blijft nog maand rijden

Bodegraven-Reeuwijk - Sinds januari vorig jaar verzorgde het Ameidense bedrijf Taxi Wegman in regioverband het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer, beter bekend als Groene Hart Hopper. Het gaat daarbij om jeugdvervoer, rolstoelgebonden vervoer naar dagbesteding en het leerlingenvervoer.

Als derde vervoerder op rij heeft ook Taxi Wegman het financieel niet kunnen bolwerken. De inschrijvingen bij de aanbesteding zijn klaarblijkelijk zo scherp dat de vervoersdiensten nauwelijks rendabel te exploiteren zijn. Nadat eerst surseance van betaling was verleend, is inmiddels het faillissement uitgesproken. Op dit moment is het nog onduidelijk of een doorstart van het bedrijf tot de mogelijkheden behoort. De regiogemeenten, waaronder Bodegraven-Reeuwijk, hopen daar wel op omdat op die wijze de dienstverlening aan de reizigers en leerlingen ook in de toekomst ongewijzigd door kan gaan. Omdat de doorstart onzeker is, vindt een oriëntatie plaats op hoe een eventueel wegvallen kan worden opgevangen. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat het vervoer tot 1 mei door Taxi Wegman wordt voortgezet.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten