Logo kobr.nl
Foto:
Verbouwing De Kuil

SBAB gaat verder als Stichting Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk Strategische zet om exploitatie zwembad lokaal te houden

Bodegraven-Reeuwijk - "Ik hoop van harte dat de inschrijving voor de exploitatie van het nieuwe zwembad De Kuil door de nieuwe Stichting Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk wordt gewonnen, omdat het geld dat daarmee kan worden verdiend dan binnen de lokale gemeenschap blijft en niet naar de aandeelhouders van een commerciële partij gaat.'' Dit stelt Ab Verkaik, tot 1 april jongstleden secretaris van de SBAB, die op die datum onderdeel werd van de Stichting Sport en Welzijn om daarmee vanuit een sterkere, professionele organisatie meer kans te maken op die exploitatie van het nieuwe zwembad in Bodegraven.

Van oudsher was de Stichting Beheer Accommodaties Bodegraven-Reeuwijk (SBAB) binnen onze gemeente belast met het beheer van de binnensportaccommodaties, eerst alleen in de gemeente Bodegraven, maar na de gemeentelijke fusie ook in Reeuwijk. De SBAB is per 1 april echter onderdeel geworden van de Stichting Sport en Welzijn, een overkoepelende stichting, met daarin vier lokale stichtingen in Ridderkerk, Leidschendam-Voorburg, Moerdijk en Bodegraven-Reeuwijk. Deze stichting richt die zich (onder meer) richten op beheer en exploitatie van sportaccommodaties.

Taakverbreding

Ab Verkaik roept in de herinnering op dat de SBAB het in de jaren 2015/2016 niet gemakkelijk had. "De stichting stond nagenoeg op omvallen en dat heeft geleid tot een overleg met de gemeente met als resultaat dat de gemeente, die veel invloed had op de organisatie, meer afstand nam. Ook is een aantal organisatorische wijzigingen en bezuinigingen doorgevoerd, waardoor de effectiviteit van de werkorganisatie sterk toenam en ook de financiële situatie verbeterde. Belangrijk was dat er een taakverbreding plaats vond, onder andere door de aanstelling van buurtsportcoaches die ervoor zorgen dat mensen gestimuleerd worden om meer te sporten."

Ab voegt eraan toe dat de gewijzigde taakinvulling heeft geleid tot een verbetering van de relatie met de gemeente, waardoor de stap kon worden gezet om enkele Huizen van Alles en de Rijnhavenkade aan het beheerpakket toe te voegen. Wat daarbij ook positief heeft gewerkt, is dat de werkorganisatie is versterkt en een een grotere eigen verantwoordelijkheid heeft gekregen. Ab Verkaik: "Hoewel de meeste bestuursleden een sportachtergrond hadden, concludeerden we dat de werkorganisatie uitstekend geschikt was om het bedrijf praktisch te runnen en dat het echt niet nodig was dat wij, bij wijze van spreken, aan de rand van het bad moesten staan. Ten aanzien van de dagelijkse gang van zaken hebben wij dan ook een stapje terug gedaan."

Stroomversnelling

Ondanks alle veranderingen bleef het bestuur zoeken naar mogelijkheden de bedrijfsvoering verder te verbeteren. Door de raadsbesluiten over de nieuwbouw van het zwembad De Kuil en het besluit om een inschrijving te organiseren voor de exploitatie van het nieuwe zwembad, kwam de noodzaak voor een verdere verandering in een stroomversnelling. "Wij waren toen al in gesprek met de Stichting Sport en Welzijn, die gezien moet worden als een koepelorganisatie met daaronder lokale stichtingen uit vier gemeenten. Omdat wij wilden inschrijven voor de exploitatie van De Kuil - als tegenhanger voor de commerciële partijen die daarin geïnteresseerd waren - hebben wij bij die koepel expertise ingehuurd om ons daarbij te begeleiden. Gelijktijdig is daarbij gekeken of het mogelijk was een nieuwe organisatie op te zetten om de kosten te drukken. Uiteindelijk heeft dat proces geleid tot het besluit om de vierde loot aan de stam van de Stichting Sport en Welzijn te worden waardoor er optimaal gebruik gemaakt kan worden van de kennis die daar aanwezig is op het gebied van het beheer en exploitatie van sport- en cultuuraccommodaties."

Deze stap heeft tot gevolg gehad dat de SBAB is overgegaan in de Stichting Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk. Het bestuur van de nieuwe stichting wordt gevormd door de directeur-bestuurder van de koepelorganisatie en de daaraan verbonden Raad van Toezicht. Lokaal ligt het management zoals vanouds in handen van Piet Kruit, die ook het gemeentelijke aanspreekpunt blijft. Ab Verkaik hoopt dat deze stichting de exploitatie van het nieuwe zwembad op zich mag gaan nemen. "Nogmaals, dan blijft de eventuele winst binnen onze gemeente. Als die winst er niet is, zal er een kleine organisatie overblijven en vervalt ook het schaalvoordeel dat anders kan worden behaald. Het gevolg zal zijn dat er dan nieuwe afspraken met de gemeente moeten worden gemaakt, maar statutair is al vastgelegd dat een taakverbreding mogelijk is, want aan de factor sport zijn ook cultuur en welzijn toegevoegd."

Veel waardering

Tot slot van het gesprek kan de afgetreden secretaris het niet nalaten zijn waardering uit te spreken voor de wijze waarop de medewerkers van de SBAB zich in het veranderingsproces hebben opgesteld. "Natuurlijk levert zo'n proces hier en daar pijn op, maar er is heel constructief mee omgegaan en er zijn ook goede ideeën naar voren gekomen om de organisatie toekomstbestendig te maken. De medewerkers zijn overigens gewoon meegegaan naar de nieuwe stichting op dezelfde arbeidsvoorwaarden.''

Tekst: Bert Verver

Beeld: © Vaessen/S+K

Meer berichten