Logo kobr.nl
Locatie Elfhoeven

Belanghebbenden uiten (nogmaals) zorgen over plannen Elfhoeven

Reeuwijk - Aanstaande woensdag (22 mei) is er de commissievergadering Ruimte, met als één van de agendapunten de kaders/uitgangspunten voor de plannen rond Elfhoeven waar een restaurant met woningen zou moeten verrijzen. Zie agendapunt 8.

Belanghebbende omwonenden en roei- en zeilvereniging hebben voor deze commissievergadering een brief gestuurd aan de politiek waarbij zij hun kritiek op het handelen van de gemeente en de bouwplannen uiteen hebben gezet. Lees hier de volledige brief.

In aanloop naar deze commissievergadering heeft het college de uitgangspunten/kaders vastgelegd voor toekomstige ontwikkelingsplannen in de noordwesthoek van plas Elfhoeven aan Ree en Burgemeester Lucasselaan 1, 3 en 5 in Reeuwijk. De ontsluiting van het gebied vindt plaats via de Notaris d'Aumerielaan. Lees hier het volledige raadsvoorstel.

Meer berichten