Afbeelding

Cultuurhistorische woningen in Reeuwijk-Brug

Algemeen

Reeuwijk - Na een lange periode van voorbereiding heeft de gemeenteraad vorige week met unanieme stemmen de erfgoedverordening vastgesteld en het parapluplan Cultuurhistorie Bodegraven-Reeuwijk & partiële herzieningen cultuurhistorie kern Nieuwerbrug. Op basis van twee amendementen van SGP en GroenLinks zijn daarbij twee complexen woningen in Reeuwijk-Brug aan de objectenlijst toegevoegd. Het gaat daarbij om 10 woningen aan de Raadhuisweg, waarvoor de woningbouwvereniging vervangende plannen aan het ontwikkelen is, en de zogeheten Rietveldwoningen in de wijk Reeuwijk-Brug-west, waarvoor hetzelfde geldt.

De toevoeging gebeurde echter niet nadat de raadsleden Henk van der Smit (SGP) en Jan van Rooijen (CDA) de waarschuwende vinger hadden opgestoken in de richting van de bewoners, die volgens de sprekers niet moeten denken dat daarmee het voorbestaan van de woningen is gewaarborgd. De plaatsing op de lijst betekent wel dat het proces om tot vervangende nieuwbouw te komen zorgvuldig moet worden doorlopen, waarbij eisen kunnen worden gesteld aan het laten terugkomen van historische elementen in de nieuwbouw. De erfgoedcommissie kan daarbij een belangrijke rol vervullen.

Aan de verwerving van een perceel weiland naast de begraafplaats Tempel aan de Schinkeldijk maakte de gemeenteraad geen woorden meer vuil. Wel was er nog een korte discussie over het beschikbaar stellen van een bedrag van 50.000 euro als toetredingsbedrag voor het project Programmatische Aanpak Gouwe (PAG). Dit project gaat onder andere over verbetering van de infrastructuur langs de Gouwe, maar raakt ook zaken als de doorstroming van het verkeer op de N11. Uiteindelijk sloot de gehele raad zich bij dat voorstel aan, omdat wethouder Inge Nieuwenhuizen duidelijk maakte dat de ideeën die in omringende gemeenten worden ontwikkeld over de aanpak van de infrastructuur ook directe gevolgen kunnen hebben voor het grondgebied van Bodegraven-Reeuwijk.

Tekst: Bert Verver

Advertentie

Categorieën