Logo kobr.nl
Foto:

Bodegraven-Reeuwijk (knal)vuurwerk vrij!

Herinnert u zich mijn vorige column nog? Ik help u even. Ik heb u namens de SGP opgeroepen uw mening te vormen over vuurwerkvrije zones in onze gemeente. Wat ik toen nog niet wist is, dat we in de gelegenheid kwamen u bij de Europese verkiezingen een heuse vragenlijst voor te leggen waarin u zich uit kon speken betreffende dit thema. Allereerst dank ik vanaf deze plaats voor uw stem op de SGP/ChristenUnie! Hiermee heeft u mijn zwager aan een zetel in het Europese parlement geholpen. Inderdaad het zit in de familie. Terug naar het lokale vuurwerk. Massaal heeft u zich uitgesproken (tegen) vuurwerk, maar liefst 8.768 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld.

Nu de uitkomst. Een overgrote meerderheid 77% is tegen knalvuurwerk. Als je de vraag wat algemener maakt en het over consumentenvuurwerk gaat hebben komen we op even veel voorstanders als tegenstanders, met uitzondering van Reeuwijk Brug. Daar is een nipte meerderheid voor het geheel afschaffen van vuurwerk. Over het uitbreiden van vuurwerkvrije zones zijn we gelijk verdeeld, 46% zegt ja en 46% zegt nee en 8% weet het (nog) niet.

Hoe nu verder? De SGP ziet zich gesterkt in haar initiatief om iets te doen in de trant van het verder beperken van knalvuurwerk. Een interessante bijvangst zou dan weleens kunnen zijn dat ook de schade, die hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door knalvuurwerk, een stuk lager zal uitvallen.

Maar eerst gaan we de kadernota behandelen de komende weken. Voorgaande schrijvers van deze column hebben al het nodige vuurwerk aangekondigd. Van de SGP mag u verwachten dat we ook hierin ons verantwoordelijk zullen opstellen en daar waar nodig initiatieven nemen om onze gemeente veilig, duurzaam en leefbaar voor iedereen te houden.

Johannes Mattiesing, SGP Bodegraven-Reeuwijk

Meer berichten