Logo kobr.nl
Scenario 5. Het doortrekken van de ringweg oost, lang Reeuwijk-Dorp en Tempel. Bron: beterbereikbaargouwe.nl
Scenario 5. Het doortrekken van de ringweg oost, lang Reeuwijk-Dorp en Tempel. Bron: beterbereikbaargouwe.nl (Foto: )

Bijeenkomst voor uitleg verschillende scenario's Beter bereikbaar Gouwe

"Mogelijk belasting voor kwetsbare wegen in buitengebied"


Regio - Om de Gouwe beter bevaarbaar te maken en in Waddinxveen en Boskoop de leefbaarheid te vergroten, is voorgenomen om de N207 (langs de Gouwe) af te waarderen als verbindingsweg. Voor het doorgaande verkeer zijn alternatieve scenario's bedacht. De belangrijkste daarvan is dat het verkeer in het gebied via de A12 en N11 gaat. Dat kan alleen als er een oplossing komt voor de onvolledige aansluiting van de N11 op de A12 bij Bodegraven, de zgn. Bodegravenboog.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de provincie voeren daarvoor een stevige lobby bij de Rijksoverheid. Voor het geval die oplossing er niet komt, is een alternatief bedacht voor de omleiding van het verkeer dat nu langs de Gouwe rijdt in de vorm van een ringwegenscenario oostelijk en westelijk rond het Gouwe gebied. Het scenario voor de oostelijke ringweg is die van het doortrekken van de ring Boskoop naar Waddinxveen via de Middelburgseweg langs Reeuwijk-Dorp.

In het verleden hebben de inwoners van Reeuwijk-Dorp en omgeving overwegend laten weten geen voorstander van opwaardering van de wegen in het gebied te zijn. Ook de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is geen voorstander van dit scenario. De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk heeft aangegeven geen verdere belasting te willen van het kwetsbare buitengebied en vindt dat dit juist bescherming behoeft.

Op 29 mei jl. is de gemeente partner geworden in het project Beter bereikbaar Gouwe van de Provincie Zuid-Holland. Dit op uitnodiging van de provincie en in verband met het gezamenlijk voeren van een lobby voor de Bodegravenboog. De relatie tussen het project Beter Bereikbaar Gouwe en de gewenste realisatie Bodegravenboog heeft te maken met de scenario's die zijn bedacht rond de Gouwe.

Deze week worden consultatiebijeenkomsten bij Flora Party & Event (Parklaan 4, Boskoop) voor o.a. omwonenden gehouden op twee momenten, t.w.: woensdag 10 juli tussen 16.00 en 21.00 uur en donderdag 11 juli tussen 10.00 en 14.00 uur. De bijeenkomsten zijn identiek. Voor het ontvangen van de informatie en geven van inbreng is per bijeenkomst een ronde van 2 x 2 uur gepland. U kunt kiezen of u de eerste twee uur van een sessie aanwezig wilt zijn, of de laatste twee uur.

Meer informatie over het project en de verschillende scenario's vindt u op de website van Beter Bereikbaar Gouwe: www.beterbereikbaargouwe.nl.

Lees ook

Meer berichten