Logo kobr.nl

Valt doek voor de Aldi in Reeuwijk-Dorp?

Reeuwijk-Dorp - Het ziet er naar uit dat het doek gaat vallen voor de Aldi-vestiging in Reeuwijk-Dorp. Het verzorgingsgebied van deze supermarkt omvat slechts 3500 potentiële klanten en dat is te weinig voor een rendabele exploitatie. Vertegenwoordigers van de supermarktketen betoogden dat het filiaal moeilijk bereikbaar is en ook onvoldoende verduurzaamd zal kunnen worden. Met de gemeente zijn een aantal alternatieve locaties besproken. Uiteindelijk bleef er daar één van over. Aldi zou graag zien dat zij in de gelegenheid worden gesteld voor de komende 5-10 jaar een tijdelijke vestiging te openen aan de Reeuwijkse Randweg om op termijn een definitieve nieuwbouwontwikkeling te kunnen doen in het herinrichtingsplan dat zal worden opgesteld voor het gebied tussen de randweg, de Nieuwdorperweg en Zoutman. Een principe-verzoek aan het college om medewerking te verlenen aan die plannen werd door het college afgewezen o.a. omdat detailhandel niet zou passen in de uitwerking van het gebied en omdat het een negatief effect zou hebben op het functioneren van de Miereakker en het Bruggehoofd. Na wat informatieve vragen van de raadsleden concludeerde commissievoorzitter Henk van der Smit dat hij een reactie van het college verwacht die vervolgens besproken kan worden in de commissie Ruimte.

Maandelijkse inspraakraad spiegel van de samenleving 

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk kent al weer een aantal jaren het fenomeen van de maandelijkse inspraakraad. Deze speciale raadsvergadering biedt het podium voor presentaties, maar ook bedrijven en burgers kunnen er inspreken over onderwerpen die zij van belang achten en de raadsleden kunnen via informatieve vragen hun kennis vergroten. Door de jaren heen kun je constateren dat de inspraakraad een spiegel is geworden van de samenleving door de veelheid van onderwerpen die worden aangedragen. Ook in de raad van vorige week kwamen vier onderwerpen aan de orde die ieder hun eigen statuur kenden. De Aldi in Reeuwijk-Dorp werd besproken tijdens deze inspraakraad.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten