Logo kobr.nl
Foto: Bert Verver

Commissie Ruimte: geen enthousiasme voor overslaglocatie op Zoutman

Reeuwijk - Al jaren wordt gezocht naar een doelmatige overslaglocatie die kan dienen om zware transporten voor het plassengebied over lichtere vrachten te verdelen. De zware transporten, vaak voor bouwverkeer, zijn een doorn in het oog van de bewoners en recreanten in het gebied en zorgen voor veel schade aan de kwetsbare wegen en bermen.

Aan de oostzijde van het gebied is inmiddels een oplossing gevonden aan het einde van de Oukoopsedijk nabij het spoor; voor de westzijde wordt vaak, tot ergernis van de omwonenden, gebruik gemaakt van het gedeelte van het Treebord nabij de 's-Gravenbroekseweg. Om uit de impasse te komen heeft Royal HaskoningDHV in opdracht van de gemeente een onderzoek verricht naar 10 potentiële overslagplaatsen. Het vinden van een goede locatie is inmiddels dringend geworden, omdat de gemeente door middel van sluizen het zware transport van en naar het plassengebied wil gaan belemmeren.

Postzegelplan

Als voorkeurslocatie is uit het onderzoek naar voren gekomen de strook langs de Van Leeuwenhoekstraat tegenover de panden 7-11. Om deze strook doelmatig in te richten zal de weg met 3 meter verbreed worden, hetgeen ten koste zal gaan van het water langs de zijgevel van houthandel Hoogendoorn. Omdat de overslaglocatie en de inrichting niet helemaal passen in het bestemmingsplan, is er een postzegelplan ontwikkeld waar tegen drie zienswijzen zijn ingebracht. Tijdens de inspraakraad een week eerder had mevrouw Klemann namens het glasimportbedrijf Futink BV haar zorgen overgebracht over de ontwikkeling op de beoogde locatie. Zij vreest voor (geluid)overlast door het gebruik en denkt ook dat er niet handhavend zal worden opgetreden tegen oneigenlijk gebruik.

Niet enthousiast

Diverse commissieleden hadden de voorgestelde plaats bezocht en waren niet erg enthousiast geworden over het voorstel. Zij vroegen zich af of er nu echt geen plek te vinden is waar meer ruimte is. Zij deelden de ook door mevrouw Klemann uitgesproken vrees dat de verkeerssituatie niet erg veilig zal worden, omdat het een doodlopende straat is en de vrachtwagens dus achteruit moeten vertrekken. Dat gevaar werd echter niet door iedereen gedeeld. Want opgemerkt werd dat de vrachtwagenchauffeurs regelmatig in die situatie terechtkomen en dan echt wel weten hoe te handelen. Kritische geluiden waren er ook te horen over het feit dat de ondernemersvereniging niet vanaf het begin bij het zoeken naar alternatieven is ingeschakeld. Henk van der Smit (SGP) deed het voorstel om de plannen nog even in de ijskast te zetten en een bredere discussie te organiseren waarbij andere locaties ook aan bod kunnen komen. Daarbij werd door een aantal commissieleden de vrachtwagenparkeerplaats op het bedrijventerrein als mogelijkheid genoemd, hoewel de beperking daar is dat het terrein in particuliere handen is. Het voorstel van Van der Smit werd overgenomen door zowel de commissie als wethouder Kees Oskam, zodat de discussie binnen niet al te lange tijd zal worden voortgezet.

Tekst en beeld: Bert Verver

Meer berichten