Logo kobr.nl
Foto:

Feestelijke oplevering Treebord

REEUWIJK - Op 8 mei heeft wethouder Oskam samen met de projectleiders van de gemeente en de Bunnik Groep ruim tweehonderd orchideeën bezorgd bij verpleeg- en verzorgingshuis De Reehorst in Reeuwijk-Brug. Op deze manier is de oplevering van Treebord gevierd.

“Normaal gesproken vieren we de oplevering van een herinrichting met een informatiemarkt voor alle omwonenden. We proosten op het resultaat, bespreken de ervaringen en verzamelen verbeterpunten voor volgende projecten. Als gevolg van de COVID-19-maatregelen, kon dit niet doorgaan. We hebben in overleg met de aannemer besloten de bewoners en het personeel van de Reehorst te verrassen,” aldus wethouder Oskam. “De herinrichting van Treebord is goed verlopen met een resultaat waar we allemaal trots op zijn. Ik had de oplevering graag met iedereen gevierd. In deze tijd moeten we andere keuzes maken. Onze kwetsbare ouderen in het zonnetje zetten, is een mooiere afsluiting van dit project.”

De voorbereidingen voor de herinrichting van Treebord zijn in 2017 begonnen. De Bunnik Groep heeft het project uitgevoerd. Eind mei 2019 startten de werkzaamheden. De straten zijn opgehoogd, het asfalt is vervangen door klinkers, de trottoirs zijn verbeterd en de bermen zijn opnieuw beplant. De herinrichting is in nauwe samenspraak met de omwonenden en ondernemers gerealiseerd en de reacties zijn positief.

Meer berichten