Nieuws uit dorp en wijk

Nieuws uit dorp en wijk - mei 2021

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied 

Dorpsvisie
Na de goed bezochte webinar over de Dorpsvisie 2020-2030 op 25 maart, waarin de concept-Dorpsvisie is gepresenteerd, hebben we de input die we gekregen hebben, verzameld. Nu zijn we als Dorpsteam bezig om de definitieve versie van de Dorpsvisie te maken. Alle bewoners van ons werkgebied ontvangen deze te zijner tijd thuis. Tevens wordt de visie aangeboden aan de gemeente. De informatie wordt dan door de gemeente gebruikt bij het opstellen van de gemeentelijke Toekomstvisie tot 2030. Het Dorpsteam gaat nu hoe en door wie (inwoners, Dorpsteam, gemeente of combinatie) de zaken die uit de Dorpsvisie naar voren kwamen, kunnen worden opgepakt. Daarover hoort u later meer.

Smileybord
Veel mensen vinden dat er in ons gebied veel te hard wordt gereden. Een van de maatregelen om dat tegen te gaan is het ophangen van een zogenaamd ‘smiley-bord’. Automobilisten worden geconfronteerd met hun snelheid en matigen die daarna vaak als ze zich realiseren dat ze te hard rijden. Als Dorpsteam willen we al langer een tweede smiley-bord en inmiddels hebben we voldoende geld bij elkaar om deze aan te schaffen. Ook dit smiley-bord zal, net als het eerste, regelmatig op een andere plaats worden opgehangen om gewenning te voorkomen.

Speeltuinen
Het Dorpsteam heeft enige tijd geleden gevraagd of er nog mogelijkheden zijn voor speeltuintjes. De gemeente gaf toen aan dat ouders/omwonenden dit zelf moeten adopteren, dat het een burgerinitiatief moet zijn. Er zijn per dorp wel budgetten en richtlijnen voor en keuring vindt plaats door de gemeente. We willen onderzoeken wat dat betekent, maar zijn nog in afwachting van informatie over budgetten en richtlijnen.

Voorstel locatie mobiele milieustraat
Onze gemeente doet in samenwerking met Cyclus een proef met een mobiele milieustraat. Het is een container van Cyclus die op een bepaalde locatie wordt neergezet, waar mensen klein afval kunnen brengen. Het is een soort mini-afvalbrengstation. We denken dat het ook van toegevoegde waarde is voor ons gebied en vragen de gemeente om een dergelijke container op het Kaagplein (heeft onze voorkeur) of de Melkschouw (voor de school) te plaatsen.


Wijkteam Bodegraven-Noord

Kerkplein
Samen met Hart in Bodegraven en de Historische kring proberen wij het kerkplein en omgeving te verbeteren. Ook zijn er plannen voor het St Gallushofje naast de kerk. Arcadis heeft hiervoor een voorlopig ontwerp gemaakt. Op 17 mei is hiervan de presentatie. Wanneer u de presentatie wilt zien, kunt u zich opgeven via bodegraven-noord@dorpenwijk.nl.

Verkeersplan 2.0
In ons vorige stukje in deze krant hebben wij informatie gegeven over parkeervergunningen in het centrum van het dorp. Er zijn slechts enkele reacties bij ons binnengekomen. Wij willen graag nog wat meer van onze wijkbewoners weten. Contacteer ons!

Speelplaatsjes
Dit jaar staat de renovatie van de speelplaatjes aan de Koningsmarck en Dirk Bavolaan op de planning. Er wordt door de gemeente een ontwerp gemaakt. Wanneer er meer bekend is, informeren wij u hierover.

Gezonde wijk Bodegraven-Noord
Vanuit de gemeente wordt het project ‘Gezonde en leefbare dorpen’ gestart, waarbij het thema ‘gezondheid’ als het ware een bril is om naar verschillende ontwikkelingen te kijken in de dorpen en de samenleving. We beginnen met de Zeeheldenbuurt en omgeving. U hoort hier vast meer over.

Een dorpsvisie voor Bodegraven
De wijkteams van Bodegraven werken samen met de gemeente en de ondernemersverenigingen aan een dorpsvisie. Hierin verwoorden we wat belangrijk is voor de toekomst van Bodegraven. De mening van inwoners, organisaties en ondernemers staat hierbij centraal. Daarom organiseerden we in februari en maart een enquête over de toekomst van het dorp. Ruim vierhonderd mensen hebben de enquête ingevuld! Zie voor meer informatie elders in deze krant.


Dorpsteam Reeuwijk-Brug 

Soms kunnen mensen die elkaar niet of nauwelijks kennen elkaar snel vinden. Dat is heel fijn, maar helaas gebeurt het meestal als er iets aan de hand is. Het lukt als er een gezamenlijk belang is, bijvoorbeeld bij de bouwplannen aan de Noordsloot of het groenbeheer aan de Pijlkruidlaan. Als dorpsteam willen we de inwoners graag verbinden, zonder dat er problemen zijn. We doen dit bijvoorbeeld met acties waar onze woon- en leefomgeving beter van wordt in de zin van groener en duurzamer. Gezelliger misschien zelfs.

We hebben de Nationale Zaaidag net gehad, maar dat betekent niet dat we op groengebied niets meer kunnen. Volgend voorjaar kunnen we weer zaaien! Nu is er echter de actie Steenbreek, ook een fantastisch initiatief van onder andere de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, die niet onbekend is bij de gemeente. Wij willen onze inwoners graag aansporen om daaraan mee te doen.

Heeft u een plek waarvan u zegt: “Daar kan een aantal tegels uit en dan kunnen er struiken of vaste planten in”, dan willen wij u daar graag bij helpen! Wij kunnen er voor zorgdragen dat de tegels worden verwijderd en we kunnen u een kleine financiële bijdrage geven voor de groene vervangers. Het onderhoud daarvan is dan weer voor u, maar het plezier en het aanzicht ook! Doet u mee? Neem contact met ons op via reeuwijkbrug@dorpenwijk.nl.

Samenwerken met ons dorpsteam kan binnenkort ook!
We willen vanaf half mei enkele zaterdagen vuil ruimen in de openbare ruimte. We zijn herkenbaar aan hesjes en de benodigde hulpmiddelen. Die laatste worden door de gemeente beschikbaar gesteld. Op onze hesjes staat ons e-mailadres voor als je mee wilt doen, maar vooraf opgeven kan ook via reeuwijkbrug@dorpenwijk.nl. Je krijgt dan een bericht wanneer we aan de gang gaan en waar. Het duurt niet lang en kan erg gezellig zijn!


Dorpsteam Plassengebied/Sluipwijk
Er wordt landelijk veel aandacht besteed aan klimaatverandering en wat wij als bewoners kunnen doen om een klimaatneutrale gemeente te worden in 2035. 2035? Dat klinkt nog zo ver weg… ‘Na mij de zondvloed’, zullen veel mensen denken. Klimaatverandering aanpakken is toch het werk van de overheid? Mis! Tikt u het maar eens in op een zoekmachine en u krijgt pagina’s vol over het onderwerp, want het klimaat is van grote waarde voor de mens. De natuur loopt gevaar en dat gewone bomen, struiken, planten en grassen ook natuur zijn, blijft behoorlijk onderbelicht. Eigenlijk komt het nauwelijks ter sprake! De natuur is onderaan onze lijst met prioriteiten gekomen, terwijl u en ik graag eens door die natuur heen lopen of op een zomerse dag onder een boom willen zitten.

Vrijwel geen partij heeft deze gewone natuur op het programma. Ja, soms is er een actie ‘wip een tegel uit je tuin’ of je ziet een plaatje van Bodegraven-Reeuwijk Zoemt, maar echte acties? Er zouden 10.000 bomen worden geplant - maar wij hebben geen aanwas gezien. Waarom wordt niet aan elke bewoner die dat zou willen één of meerdere bomen of struiken geschonken?

Niet uitstellen, maar daden verrichten. En niet bij elk obstakel bij de pakken neer zitten, want de meeste goede plannen sneuvelen omdat wij als bewoners vaak zeggen: “Goed plan… maar niet in mijn achtertuin.” Heeft u dus een goed idee? En wilt u korte lijnen naar de gemeente? Schrijf u in op onze website: www.dorpenwijk.nl/sluipwijk. Wij zijn politiek neutraal en willen u graag als bewoner horen en daar waar kan vertegenwoordigen.

Wilt u ook meehelpen met het opruimen van mondkapjes, blikjes en plastic zakken, die onze bezoekers achterlaten in de natuur of gewoon in u eigen wijk? Vraag een grijpstok bij ons aan. We bezorgen deze gratis bij u aan huis.

www.dorpenwijk.nl

Meer berichten