Foto: de Klijne

Alvin Riley: de nieuwe secretaris in het bestuur van VOTA.

Bodegraven-Reeuwijk

Alvin Riley is per 14 juni 2021 Marlou Min opgevolgd als secretaris van VOTA, de Stichting Vrijwillige Ondersteuning Thuisadministratie. Afgelopen zomer heeft Marlou Min haar functie als secretaris na een periode van 3 jaar neergelegd. Het bestuur is haar veel dank verschuldigd voor haar inzet en toewijding. Alvin Riley, oud PvdA-raadslid in , gaat met veel enthousiasme zijn ervaring vanuit het sociaal domein omzetten in betekenis voor VOTA en haar bestuur. Hij zal zich voornamelijk toeleggen op het vergroten van de bekendheid van VOTA binnen de gemeente.

VOTA ondersteunt mensen thuis om meer grip te krijgen op hun financiële administratie of bij hun belastingaangifte. Veel mensen hebben moeite met de persoonlijke administratie en ervaren soms geldzorgen. Niet zo gek, want de samenleving is best complex geworden. Door (gratis) hulp van deskundige VOTA-vrijwilligers kan gerealiseerd worden dat deze mensen schuldenvrij blijven of worden, zodat schuldhulpverlening niet nodig is. Hoe eerder mensen zich melden om te worden geholpen hoe beter. Tijdige ondersteuning en informatie kan een hoop extra leed voorkomen. 

Voor meer informatie www.votad.nl

Meer berichten