Foto:

Financieel wankel

Het lezen van de gemeentelijke begroting is een kunst op zichzelf. Dit jaar is ’ie 141 pagina’s dik, vol cijfers en toelichting. Logisch, de gemeente is een gecompliceerde organisatie met een groot aantal taken. De financiële begroting eindigt op ruim 94 miljoen euro. Het leeuwendeel van de inkomsten, 50 miljoen euro, komt uit het gemeentefonds. Lokale heffingen (OZB, precario, leges) brengen rond de 23 miljoen euro binnen. Andere opbrengsten, bijvoorbeeld uit de grondexploitatie, spekken de kas met een kleine 20 miljoen euro. Om de zaken rond te rekenen wordt nog een verdrag geput uit de algemene reserves. De gemeente heeft overigens een schuld van ruim 154 miljoen euro, die zal de komende jaren oplopen omdat de inkomsten dalen. Echte stabiel is de gemeentelijke portemonnee bepaald niet.

Op de belastinginkomsten heeft de gemeente zelf invloed. Dat voelen we ook: voor het gemiddelde huishouden stijgt de gemeentelijke belasting met 2,5 procent (= 26 euro), met name door een stijging van de rioolheffing. Ondernemers krijgen een verhoging van de gemeentelijke belastingen met 7,0 procent voor de kiezen. Door een aanpassing van het Ondernemersfonds (lagere heffing) blijft de verhoging ogenschijnlijk beperkt tot 3 procent (= 60 euro). Een koekje van eigen deeg, want de opbrengst uit dat Fonds wordt beheerd door die ondernemers.

De begroting laat zien wat aan beleidsmaatregelen is afgesproken in de gemeenteraad. Zo zien we waar het geld naar toe gaat. Een paar zaken die op stapel staan: nieuwbouw en uitbreidingen basisscholen De Brug en Da Costa, verbetering openbare voorzieningen bij het Landal park, voetbal in Bodegraven wordt geclusterd aan de Broekveldselaan, hockey wordt volledig geconcentreerd in de Reeuwijkse Hout. Er wordt bespaard op het tegengaan van zwerfafval in de centra, de subsidie cultureel erfgoed wordt verlaagd, onderhoud onkruid wordt bij bewoners neergelegd, de toeristenbelasting gaat omhoog, muziekonderwijs op scholen stopt. De keuzes zijn gemaakt door de zittende gemeenteraad. In maart zijn nieuwe verkiezingen. Dan kiezen wij. Dat heet democratie. Prachtig toch.

Meer berichten