Foto:
Politici aan het woord

Rekening voor ondernemers, inwoners hierna?

Enigszins verrassend is er toch een sluitende begroting voor 2022. Het college kiest ervoor om de OZB tarieven voor ondernemers extra te verhogen, 7% komt erbij. Bovendien wordt de verlaging van de bijdrage aan Ons Fonds niet teruggegeven aan de ondernemers, maar gebruikt om de gaten in de begroting te dichten.

Burgerbelangen vindt dit niet de goede keuzes. We geven als gemeente veel te veel geld uit. Maar de echte problemen worden niet aangepakt. Woningbouw in onze gemeente stagneert de komende jaren terwijl de woningnood hoog is. Jeugdzorg en WMO zijn nog onvoldoende effectief. Het onderhoud van wegen en groen is beperkt, vanwege onvoldoende geld.

Er zal dus kritisch gekeken moeten worden naar de uitgaven. Waar wordt het geld uitgegeven aan franje? Cadeautjes om tijdens de verkiezingen mee te scoren? Of nog het inlossen van een dure verkiezingsbelofte? Deze raadsperiode zit er vol mee. Het betekende dat de schuldenlast van deze gemeente groeit naar 170 miljoen euro. Dat is ongeveer 40 miljoen euro extra schuld in de afgelopen jaren. Die rekening hangt boven ons hoofd. Niet alleen voor de ondernemers, maar voor alle inwoners van onze gemeente.

Meer berichten