<p>Sfeerimpressie hoe de Zoutmansweg en Raadhuisweg er na de werkzaamheden uit komen te zien.</p>

Sfeerimpressie hoe de Zoutmansweg en Raadhuisweg er na de werkzaamheden uit komen te zien.

(Foto:)

Planning werkzaamheden aan Raadhuisweg en Zoutmansweg

Reeuwijk

Het lijkt alsof de rood-witte blokken op de Raadhuisweg er permanent staan. Het is echter een tijdelijke maatregel om het verkeer alvast te laten wennen aan de nieuwe situatie en om ze eraan te herinneren dat de se Randweg echt een prettigere route is voor het doorgaande verkeer. Maar hoe staat het met de geplande definitieve herinrichting van de Raadhuisweg en Zoutmansweg?

Voor de zomer heeft het college van burgemeester en wethouders het laatste stukje vastgesteld van het ontwerp voor het nieuwe uiterlijk van de Raadhuisweg en Zoutmansweg. Dat ging over de vijf plekken aan het water. Ondertussen is het werk aanbesteed bij een aantal aannemers, om te kunnen vergelijken welk bedrijf dit het best kan gaan uitvoeren. De aanbesteding voor het realiseren van de vijf plekken aan het water is afgerond: Aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos BV gaat dat uitvoeren. Zij beginnen in november met de vlonders aan de waterkant.

De tweede aanbesteding, voor de herinrichting van de weg, loopt. Binnen twee weken hoopt de gemeente een aannemer te selecteren die deze klus mag oppakken. Op verzoek van de se winkeliers wordt dit deel van het werk pas in het nieuwe jaar uitgevoerd. Zij hebben een grote voorkeur om vrij baan te hebben voor klanten en leveranciers tijdens de decemberwinkeldrukte. Daarom is er voor gekozen om te starten met de herinrichting van de weg nadat de vlonders gereed zijn.

Fietspad

Het aanzien van de Raadhuisweg en Zoutmansweg wordt met de nieuwe inrichting mooi dorps. De fietser krijgt er alle ruimte. Deze keuze sluit aan bij de ambitie van gemeente Bodegraven- om het fietsgebruik te stimuleren. Op de weg komen twee fietsstroken van elk twee meter breed. Daarnaast blijft het fietsen op het huidige pad mogelijk.

De schoolroute, oftewel het Nijntjepad, tussen de brug en de Groen van Prinstererlaan, blijft gehandhaafd als onverplicht fietspad. De rest van het traject, buiten het deel van het Nijntjepad, blijft een voetpad waar we de fietser gedogen. Dit betekent dat de verkeerssituatie hetzelfde blijft als dat het nu is. Qua vormgeving wordt het pad aangepast aan het nieuwe uiterlijk van de Raadhuisweg. Op het Nijntjepad wordt het pad verbreed waar het kan.

Meer berichten