Afbeelding

Gym op de basisschool

Algemeen Politici aan het woord

Reinder van Meijeren - Vroeger werd het ‘gym’ genoemd, nu valt vaak het woord ‘bewegingsonderwijs’. Eén ding weten we zeker: het is heel belangrijk voor de ontwikkeling van opgroeiende kinderen. Onze scholen gaan zelf over hoe ze het bewegingsonderwijs willen inrichten. Als CDA-fractie hebben we verschillende signalen gekregen dat het vak gym op sommige scholen nog beter geregeld zou kunnen worden. Er zijn scholen waar elke klas twee keer in de week bewegingsonderwijs krijgt, gegeven door een vakdocent. Maar er zijn ook scholen die niet voldoende geld krijgen om alle klassen voldoende bewegingsonderwijs te geven. 

Als CDA vinden we het heel belangrijk dat scholen de mogelijkheid krijgen om alle klassen voldoende en goed bewegingsonderwijs te geven, verzorgd door vakdocenten. Daar hoeven ze niet per se gebruik van te maken, maar we willen wel dat alle scholen deze mogelijkheid wordt aangeboden. Daarom hebben we twee acties ondernomen. Allereerst hebben we het college opgeroepen om ervoor te zorgen dat alle scholen genoeg geld vanuit de gemeente krijgen om alle klassen twee keer per week bewegingsonderwijs te geven. We zijn blij met de toezegging van de verantwoordelijk wethouder dat dit wordt geregeld. 

Als tweede hebben we in de gemeenteraad een voorstel gedaan om te onderzoeken of het mogelijk is om scholen te ondersteunen in het aanbieden van vakdocenten. In Gouda is er een samenwerking tussen scholen en de gemeente, waarbij de scholen vakdocenten in kunnen huren via een gemeentelijke sportorganisatie. Wat ons betreft gaat de gemeente op korte termijn in samenwerking met Sport en Welzijn en de scholen onderzoeken of dit bij ons ook kan werken. We zijn er trots op dat dit voorstel is aangenomen. Op naar nog beter bewegingsonderwijs voor alle kinderen op alle scholen!

Afbeelding

Advertentie

Categorieën