Afbeelding
Foto: Wim de Boevere

Plaatsen nieuwe brug over de Enkele Wiericke in de Zuidzijde naast Fort Wierickerschans

Algemeen

Nieuwerbrug

Om het westen van Nederland voor te bereiden op lange periodes van droogte is het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bezig de doorstroming van de Enkele Wiericke te verbreden. De ingrepen vallen onder het project Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA+), dat zorgt voor bredere en daarmee betere doorstroming van zoetwater.

Door Wim de Boevère

In Nieuwerbrug zorgden de weg van de Zuidzijde de oude autobrug en de huidige fietsbrug met hun nauwe waterdoorgang voor een knelpunt in de wateraanvoerroute. Als eerste is de oude autobrug onder handen genomen, waarbij onder de brug ook meteen een faunapassage wordt aangebracht. Vrijdag 18 maart zijn de nieuwe verbindende brugdelen op hun plaats aangebracht. In een tweede stadium wordt ook de fietsbrug vervangen.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding