Dorp en Wijk

Bodegraven-Noord

De komende tijd zijn er een aantal projecten in onze wijk die aandacht nodig hebben om deze goed te begeleiden. Daarom zoeken wij vrijwilligers voor uitbreiding van ons team. Onze taak is de projecten onder de aandacht brengen bij de gemeente, de bewoners van de wijk en bij andere organisaties die belangrijk zijn voor onze wijk.

De projecten die momenteel lopen zijn onder andere:

- Verkeersplan 2.0 (onder andere de inrichting rondom de Dorpskerk) samen met de leden van het burgerinitiatief die het plan hebben opgezet.

- Het stimuleren bij de gemeente en de nieuwe gemeenteraad van een parkeervergunningssysteem op plaatsen in het centrum waar een parkeerprobleem is.

- Het verkeersluw maken van enkele straten in het centrum in samenhang met het opknappen van het centrum, zoals uitgewerkt door Hart in Bodegraven.

- Het project ‘Sociale samenhang Zeeheldenbuurt’ met de mogelijk nieuwe bebouwing en de vestiging van een Huis van Alles in combinatie met het Evertshuis.

- De verschillende woningbouwprojecten in de wijk: het Versluijs terrein, de timmerfabriek, Welkoop en arbeidsmigrantenhuisvesting.

Denkt u ‘Hier wil ik mij wel voor inzetten’? Neem dan contact met ons op via bodegraven-noord@dorpenwijk.nl

Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied

Save the date! Er is een datum vastgelegd voor de jaarlijkse vergadering van het Dorpsteam waarbij alle inwoners welkom zijn: donderdag 6 oktober. We streven naar een interactief programma met interessante sprekers, actuele onderwerpen én natuurlijk de gezellige borrel na afloop. Noteer deze datum dus vast in je agenda, details volgen later. 

Op 4 april heeft het Dorpsteam overleg gehad met de gemeente over de aanpassing van de oversteekplaats (zebrapad) op de Dorpsweg. Deze wordt als onveilig ervaren. Het was een constructief gesprek waarbij allerlei ideeën werden geopperd. Het doel is om de snelheid van het verkeer omlaag te brengen en de zichtbaarheid van de oversteekplaats en de wachtende voetgangers te verhogen. Ook moet de veiligheid bij het zebrapadgedeelte aan de slootkant verbeteren. De gemeente bekijkt nu alle opties en komt daarna met een plan. 

Het Dorpsteam constateerde dat wanneer een huurder uit een huurhuis in Reeuwijk-Dorp vertrekt, de bomen (ook de gezonde) in de tuin worden gekapt. Dat vinden wij gezien de klimaatontwikkelingen - waarbij er juist naar gestreefd wordt om meer groen in de wijken te krijgen - een vreemde gang van zaken. We nemen hierover contact op met de woningbouwvereniging. 

Een lid van het Dorpsteam heeft meegewerkt aan het beplantingsplan voor de perken bij de kruising Dorpsweg/Reewal. Inmiddels heeft de gemeente de perken van planten voorzien en ziet het geheel er netjes uit. Ook lijkt het erop dat de paaltjes er minder uitgereden worden en men gewend is geraakt aan de gewijzigde verkeerssituatie.

Meer berichten