Foto:

Kleur je wereld groen

Het jaarthema 2021-2022 van de Ichthuskerk in Bodegraven draait om duurzaamheid: ‘Kleur je wereld groen: beter zorgen voor Gods schepping’. Met dit thema werd een aanvang gemaakt op 17 oktober 2021, Micha-zondag. Een startgroep, waarvan onder andere Nelleke Noort deel uitmaakt, ontwikkelde een programma met verdieping en activiteiten om zicht te krijgen op en hoe verantwoord om te gaan met Gods schepping en welke grenzen er zijn aan het gebruik ervan. De onthulling van een collage rondom dit thema, gemaakt door gemeenteleden onder leiding van de bekende Bodegraafse kunstenaar en kerkenraadslid Piet van der Zee, luidt op 22 mei de slotfase van het jaarthema in. In vier zondagen werden Bijbelse inzichten verder uitgediept. Op 19 juni vindt de afsluiting plaats. Nelleke en Piet geven een toelichting

Bodegraven

De Ichthuskerk in Bodegraven, aangesloten bij de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (binnenkort: Nederlandse Gereformeerde Kerken), is met een kleine tweehonderd leden een van de kleinere gemeenten in Bodegraven. “Maar we zijn duidelijk aan het groeien,” vertelt Piet. ”Juist in de coronatijd heeft die groei doorgezet. Een aantal gemeenteleden komt van buiten de gemeentegrenzen.” Nelleke vult hem aan: “De mensen vinden hier in de verkondiging inspiratie en diepgang, duidelijke kaders en daarnaast warme gastvrijheid. We zijn betrokken op elkaar, niet alleen op zondag.”

Duurzaamheid is een actueel thema binnen allerlei verbanden in de samenleving. De Ichthuskerk heeft haar inspiratie gevonden in de Bijbel, in het boek van de profeet Micha, hoofdstuk 6 vers 8, die gaan over gerechtigheid. “Het sociale aspect van gerechtigheid is meer ingeburgerd in kerken, maar het gaat om het totale plaatje: opkomen voor verdrukten, recht doen aan iedereen, alles wat leeft: mensen, dieren en planten,” aldus Nelleke. Het thema ‘Kleur je wereld groen’ kan een veelheid aan onderwerpen omvatten. “We kunnen op allerlei manieren beter voor de schepping zorgen. We kijken kritisch naar ons kerkgebouw, de tuin eromheen, maar ook naar ons leef- en eetgedrag, de circulaire samenleving, fairtrade, de natuur, klimaatadaptatie en energietransitie.”

Over deze onderwerpen is de gemeente in gesprek, niet van bovenaf vanuit de kerkorganisatie, maar in verschillende groepen wordt gekeken hoe ideeën omgezet kunnen worden in concreet handelen. Piet: “Het denken moet groen worden, een onderdeel van je leven als individu, maar ook van de gemeente. Het moet worden omgezet in handelen in relatie tot de omgeving.”

Kunstwerk

Aan verschillende kerkleden werd gevraagd hoe ‘Geef je wereld kleur’ gevisualiseerd zou kunnen worden. Piet van der Zee nam als creatieveling in de kerk de uitdaging aan dit handen en voeten te geven. “Wat kan ik verwachten, vroeg ik mij af. De afmeting was bepalend, het moest wel door een deur kunnen.”

Het resultaat was een collage van 3,20 x 3,20 meter, bestaande uit vier losse panelen van 80 cm breed. Het is opgebouwd rondom de ‘boom des levens’. “Er zijn veel vruchten uit de boom gevallen,” aldus Piet. De variatie in beleving heeft duidelijk geleid tot een grote diversiteit in uitingsvormen, van een weergave van de plastic soep tot vogels in de lucht. Om tot uitdrukking te brengen dat het om de hele wereld gaat, hebben alle werelddelen in het kunstwerk een eigen plek gekregen.

Bij de afsluiting op 19 juni worden alle perspectieven uit alle invalshoeken uit de gesprekken verzameld en bekeken en omgezet in plannen die praktisch uitvoerbaar zijn. Piet: “Hoop is daarbij onze drijfveer: als we geloven dat er een nieuwe wereld komt, hoeven we niet te wachten op de wederkomst van Christus. We kunnen daaraan vormgeven door nu al te beginnen met het restaureren van Gods kunstwerk. Daarmee brengen we alvast wat van de hoop terug die Hij mee terugbrengt.”

door Loes Kamer

Meer berichten