Eelco de Vink, gebiedsregisseur energietransitie bij energienetbeheerder Stedin.
Eelco de Vink, gebiedsregisseur energietransitie bij energienetbeheerder Stedin.

Duurzame plannen in de maak op symposium OPBR

Algemeen

Bodegraven

Bijna 50 man kwam maandagavond bijeen bij Domburg Bodegraven voor het symposium ‘Hoe houden we energie betaalbaar?’ van OPBR Duurzaam. Het antwoord was eigenlijk vrij simpel: verduurzamen. Maar de praktijk is weerbarstig. De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH), netbeheerder Stedin en de aanwezigen zelf deden elk een duit in het zakje om dichter bij oplossingen te komen.

Aanscherping regels

Als eerste spreker deed Katja Bojanova van ODMH uit de doeken welk beleid er op regionaal, nationaal en Europees niveau allemaal op de ondernemers afkomt op het gebied van duurzaamheid. Met aanscherping van de klimaatambities verscherpen ook de verplichtingen voor bedrijven om te besparen op hun energieverbruik. 

Ondernemers worden echter niet helemaal aan hun lot overgelaten: met subsidies, belastingvoordelen en leningen ondersteunt de overheid pogingen tot verduurzaming. Katja spoorde ondernemers aan om een langetermijnstrategie te ontwikkelen om hun investeringen te verdelen over de komende decennia.

Maak een plan

Gebiedsregisseur van Stedin Eelco de Vink deed daar een schepje bovenop. “Geef ons je plannen door, ook als ze onzeker zijn,” zei hij. “Dan houden wij er rekening mee in de planning van het versterken van het energienet.” Er wordt namelijk aan alle kanten aan de netbeheerder getrokken. Als die plotseling een aanvraag krijgt, kan de wachttijd daardoor lang zijn. Eelco had echter ook goed nieuws: “We kunnen meer dan 50 procent van de daken in Bodegraven-Reeuwijk nog probleemloos aansluiten als er zonnepanelen op komen.” 

Hij gaf de ondernemers ten slotte nog een paar tips: “Trek gezamenlijk op: met een programma-

manager krijg je de verduurzaming doorgaans sneller voor elkaar. Denk zelf na over de timing van je verbruik en opwek - kun je die op elkaar afstemmen? En zoek met je plannen vanaf het najaar het regionale Servicepunt Energie Bedrijven op.”

Concrete vragen

Het was aan Ronald Schilt, voorzitter van OPBR Duurzaam, om alvast wat vragen op te halen die het Servicepunt straks moet beantwoorden. De aanwezige ondernemers konden uit ervaring vertellen dat het leggen van zonnepanelen of installeren van een warmtepomp niet altijd makkelijk is. Ze kaartten diverse knelpunten aan, zoals hun weg vinden naar subsidies, verzekeraars meekrijgen, betrouwbare leveranciers vinden, energieopslag regelen en de tijd die het kost naast de drukke dagelijkse werkzaamheden. Zorgen over de financiële haalbaarheid dalen wel met de dag. Ronald: “Door de stijgende energieprijs zijn terugverdientijden gehalveerd. En neem van mij aan, die prijzen gaan niet zomaar meer naar beneden.”

Het Servicepunt Energie Bedrijven wordt in het najaar gelanceerd tijdens het volgende symposium in de Goudse Schouwburg.