Beeld: Pixabay
Beeld: Pixabay

Plannen gezocht voor pilot arbeidsmigrantenhuisvesting

Algemeen

Plannen gezocht voor pilot migrantenhuisvesting

BODEGRAVEN-REEUWIJK - In april 2021 beloofde wethouder Leendert van den Heuvel er alles aan te doen om de pilot arbeidsmigrantenhuisvesting zo snel mogelijk van de grond te krijgen. Per 1 januari van dit jaar startte Erik Vermathen van Stade Advies als procescoördinator en deze zomer worden marktpartijen uitgenodigd om met een ontwerp te komen.

door Key Tengeler

De partijen die graag de huisvesting willen bouwen, moeten in de komende weken een plan indienen. Het plan moet in ieder geval een locatie en een globaal schetsontwerp bevatten met top zijn minst plattegronden en gevels. Daarnaast moet de partij gegevens aanleveren waaruit blijkt dat het plan voldoet aan de randvoorwaarden die de gemeenteraad gesteld heeft.

Voorwaarden pilot

Harde voorwaarden zijn een SNF-keurmerk met plus, een maximum van honderd bedden, dat huurcontracten ten minste één maand na afloop van arbeidscontracten doorlopen, dat de exploitant een andere partij is dan de werkgever van de migrant en dat ten minste 75 procent van de bewoners in de nieuwe huisvesting vanuit een pand elders in de gemeente komen. 

Overige voorwaarden waar een partij mee kan scoren zijn een locatie in de randzone van een bedrijventerrein op minimaal 250 meter van een woonwijk en maximaal 1,5 kilometer van een supermarkt, een ruimte voor samenkomst en ontspanning, uitsluitend plek voor arbeidsmigranten die werkzaam zijn in de gemeente, een bestemming voor maximaal 15 jaar en duidelijke waarborgen voor goed beheer.

Planning

Vanaf volgende week tot 4 september kunnen partijen hun plannen indienen. De beoordeling volgt in de drie weken daarna. Het doel is om in het vierde kwartaal van 2022 een voorstel aan de gemeenteraad te presenteren.

Naast de start van de pilot wordt het flankerend beleid voortgezet. Er wordt gecontroleerd op illegale kamerverhuur, ingezet op inschrijving van arbeidsmigranten in de Basisregistratie Personen, huisvesters moeten een vergunning aan gaan vragen en de voormalige uitbaatster van de Poolse supermarkt fungeert als informatiepunt voor de Poolse gemeenschap.

!