Afbeelding

Verbinding

Algemeen Politici aan het woord

Bodegraven-Reeuwijk, wat is dit toch een prachtige plek! Buitengewoon wonen en werken, maar ook buitengewoon sporten, eten en genieten van het groen en de historie. Een plek waar het heerlijk opgroeien is en een plek waar iedereen welkom is. Daarom is het van het grootste belang dat ik mij als raadslid ook buitengewoon inzet voor u en al het moois wat onze gemeente ons allen te bieden heeft.

De komende vier jaar maak ik als lid van een coalitiepartij deel uit van de gemeenteraad. Hierin wil ik graag een verbindende rol spelen tussen de coalitie- en oppositiepartijen en tussen de raad en het college. Mijn streven is om samen te werken op basis van vertrouwen, waarbij het uitgangspunt is dat het gedrag én de woorden van die ander met de juiste intentie geuit worden en daarom onze nieuwsgierigheid waard zijn. Als raadsleden immers samen kaderstellend en controlerend zijn, versterkt dit de positie en het gezag van de raad.

Ik zie transparantie en open communicatie als een vereiste om tot deze samenwerking te komen, aangezien communiceren voor mij een middel is en geen doel. Communicatie met niet alleen aandacht voor het proces en de inhoud, maar juist ook met oog voor het betrekkingsniveau: de omgangsvormen, de sfeer en de relatie. Alleen op deze wijze kan de raad echt tot verbinding met elkaar komen om zodoende een wezenlijk verschil te maken voor u als inwoner, waarbij we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Ik heb er heel veel zin in en heb je ideeën? Laat het dan weten.