Honingbij op paardenbloem. Beeld: Staatsbosbeheer.
Honingbij op paardenbloem. Beeld: Staatsbosbeheer.

Groenalliantie vergroot de biodiversiteit

Algemeen Duurzaam

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Met de start van het nieuwe programma ‘Groen voor iedereen’ blijft Groenalliantie de natuur- en recreatiegebieden versterken met veel oog voor biodiversiteit. De afgelopen jaren heeft Groenalliantie de recreatieve voorzieningen in de natuur- en recreatiegebieden gemoderniseerd door de aanleg van nieuwe paden, speelvoorzieningen en aantrekkelijke entrees. Dit najaar wordt in een aantal van deze gebieden extra geïnvesteerd in de natuurwaarden en biodiversiteit, zodat de bezoeker de komende jaren kan blijven genieten van de flora en fauna.

Monitoring 

Dit najaar wordt in een zestal gebieden kleinere maatregelen (quick wins) genomen om de biodiversiteit te verhogen. Voor de zomer is een monitoringsprogramma opgestart, dat de huidige staat van de natuurwaarden komende maanden in kaart gaat brengen. Welke dieren en planten leven in de gebieden en hoe vaak komen ze voor? Met de uitkomsten hiervan kunnen in 2023 gerichter de natuurwaarden in onze gebieden worden versterkt. Er zullen in dat jaar meer projecten in het kader van biodiversiteit plaats gaan vinden.


Groenalliantie maakt daarbij gebruik van de kennis van de boswachters van Staatsbosbeheer die de terreinen beheren, maar ook nauw samenwerken met de lokale afdeling van IVN, KNNV en de werkgroep biodiversiteit Goudse Hout.


Meer natuur

De eerste werkzaamheden beginnen halverwege september en vinden plaats in de Reeuwijkse Hout. De maatregelen bestaan onder meer uit het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en poelen, het verschralen van terreinen door de voedselrijke bovenlaag te verwijderen en het realiseren van bijen- en insecten wallen. De meeste ingrepen vinden plaats langs wandel- en fietspaden zodat bezoekers van de recreatiegebieden de ontwikkeling van de gebieden van dichtbij kunnen ervaren.

!