Gedeputeerde ir. G.H. ten Bolscher. Beeld: Femke Teussink
Gedeputeerde ir. G.H. ten Bolscher. Beeld: Femke Teussink

Bijeenkomst stikstofbeleid en duurzaamheid

Algemeen Agenda Duurzaam


BODEGRAVEN - Op donderdag 8 december 2022 organiseert de SGP in Bodegraven-Reeuwijk een openbare vergadering rondom stikstofbeleid en natuurbeheer.

Spreker is ir. G.H. ten Bolscher, gedeputeerde in Overijssel met onder meer Landbouw, Natuur, Ontwikkelopgave NNN/Natura 2000 en Vergunningverlening in zijn portefeuille. Hij gaat in op de grote opgaven waarvoor ook onze gemeente staat, zoals de problematiek rond stikstof, biodiversiteit en klimaatadaptatie, waarbij tegelijk ook rekening gehouden moet worden met de leefbaarheid. Ten Bolscher spreekt niet alleen vanuit zijn ervaring over de taken van de provincie, maar ook over hoe de provincie bij deze opgaven kan en moet samenwerken met gemeentes, waterschappen, ondernemers, natuurorganisaties en andere betrokkenen. Het stikstofbeleid, verworden tot de huidige stikstofcrisis, heeft niet alleen betrekking op de agrarische sector, maar ook op de bouwsector, de industrie en het reis- en vakantiegedrag van de burger. Kortom: het raakt iedereen! Het belooft een interessante avond rondom een actueel thema. 

De bijeenkomst vindt plaats in ‘t Anker en start om 20.00 uur. Meer informatie op https://bodegraven.sgp.nl.