Afbeelding

Nieuwe bestuursstijl?

Algemeen Politici aan het woord

Het college heeft in december het collegeprogramma gepresenteerd met de titel ‘Eerlijk aan de slag’. In het collegeprogramma wordt het volgende gezegd over de bestuurstijl: ‘Een open, transparante en eerlijke bestuursstijl zien we als essentieel...’ Mooie woorden die op papier zijn gezet. Burgerbelangen dringt al lang aan op een verandering in bestuursstijl. De verwachtingen die worden gewekt, worden helaas niet waargemaakt op twee ingewikkelde dossiers: de toekomst van het Evertshuis en het WKO-dossier. 

Over het Evertshuis is in december een commissievergadering geweest. De commissie gaf het advies het raadsvoorstel niet in de gemeenteraad te behandelen. Met andere woorden, er was nog huiswerk voor het college. De reactie van het college was vervolgens: we knippen en plakken het raadsvoorstel in een raadsinformatiebrief en sturen deze de dag voor kerst naar de raad. Zo kunnen we ons eigen gang blijven gaan. Is dit de nieuwe bestuursstijl? 

Het WKO-dossier drijft gedupeerde inwoners tot wanhoop. Wanneer gaat de gemeente nu eens handelen? In oktober is een motie unaniem aangenomen met als deadline 20 december. Dit betekent dat de raad het college oproept om te handelen. Metingen verrichten, Eteck aanspreken en gezamenlijk met de gedupeerden een front vormen. Zonder enige communicatie verstrijkt de deadline van 20 december. Op 20 januari komt er een memo waarin staat dat de inwoners nog tot september/oktober moeten wachten voordat het college iets gaat doen. Is dit de nieuwe bestuursstijl?

Op woensdag 25 januari bespreken we beide dossiers in de gemeenteraad. Dit kan zo niet langer. Er is een college nodig dat handelt in een open, transparante en eerlijke bestuursstijl. Een college dat de gemeenteraad en commissies serieus neemt, ook als er verschil van mening is.