Afbeelding

Woningbouw blijft hoofdpijndossier

Algemeen Anders bekeken

Over woningbouw is ook in onze gemeente nog lang niet het laatste woord gezegd. In het collegeprogramma tot 2026 staat de ambitie om de woningbouwproductie op te voeren van 180 naar meer dan 250 woningen per jaar. Let op: een plan is één ding, het moet nog wel gebeuren. En hoe? Want een bouwproject van de grond tillen is niet zo eenvoudig als het zou moeten zijn. 

Neem twee bouwplannen in Bodegraven die al meer dan 10 jaar in voorbereiding zijn: 26 woningen op de plek van de voormalige timmerfabriek Oudenrijn tussen de Wilhelminastraat en de Oude Rijn en 27 stuks op de oude Welkoop-locatie aan de Doortocht. Al een paar keer is aangekondigd dat de bouw echt op het punt van beginnen stond, maar er gebeurt niets. Of de eigenaar steeds weer zijn plannen bijstelt of dat de gemeente gewoon moeite heeft de vergunningen rond te breien is onduidelijk, maar beide locaties verpauperen alleen maar meer. 

Wethouder Dirk-Jan Knol, die ‘wonen’ in portefeuille heeft, schetste in de gemeentelijke commissie Ruimte een nieuw obstakel: de overheid wil het percentage sociale huurwoningen optrekken tot 30 procent, maar in de Woonvisie die in 2020 in onze gemeente is vastgesteld wordt nog uitgegaan van 25 procent. De grens ligt op 808,06 euro kale huur per maand. In diezelfde commissie werd uitgebreid gesproken over twee projecten op de Groendijck en het Westeinde in Driebruggen, voor in totaal 45 woningen en appartementen. Slechts een heel klein gedeelte daarvan valt onder de definitie van sociale huur. Diverse commissieleden stelden daar vragen over, maar Knol gaf aan dat meer echt niet haalbaar is. Waarbij hij ook opmerkte dat je die 25 procent wel moet meten over alle projecten binnen de gemeente. 

Maar als een kwart al lastig is, wordt 30 procent nog lastiger. En als potentiële bouwprojecten dan ook nog eens meer dan 10 jaar voorbereiding vergen, kun je je afvragen of die geplande versnelling er ooit wel komt. Woningbouw, da’s echt een hoofdpijndossier.